Historisk arkiv

Gir 10 millioner til IKT-forskning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys gir 10 millioner kroner til økt norsk forskning på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i 2009. Formålet er å styrke forskningen på elektronisk forvaltning og fri programvare.

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys gir 10 millioner kroner til økt norsk forskning på informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i 2009. Formålet er å styrke forskningen på elektronisk forvaltning og fri programvare.

- Fornying av offentlig sektor krever innsikt i endringsprosesser. Vi trenger forskning på hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi endrer forvaltningens arbeidsmetoder, kommunikasjon og ressursbruk, sier statsråd Grande Røys.

Målet med bevilgningen er økt kunnskap om hvilke gevinster offentlige virksomheter kan høste av IKT-støttede reformer, og om hva som skal til for å høste disse gevinstene. Fornyings- og administrasjonsdepartementet ønsker også mer kunnskap om bruk av fri programvare fører til endringer i kostnader ved anskaffelse og vedlikehold av programvare, om samhandlingen blir annerledes og om hvordan fri programvare påvirker kvaliteten på offentlige elektroniske tjenester og IKT-systemer.

- Regjeringen har som mål å øke bruken av fri programvare i offentlig sektor. For å treffe målrettede tiltak trenger vi økt og systematisk kunnskap om bruk av fri programvare i offentlig sektor, sier Heidi Grande Røys.

Midlene tildeles via Forskningsrådets store IKT-program Verdikt (Kjernekompetanse og verdiskaping i IKT). Verdikt ble opprettet i 2005 for å bidra til strategisk, langsiktig kunnskapsutvikling og innovasjon innen IKT på områder som har stor betydning for framtidig nærings- og samfunnsutvikling.

IKT er i dag verdens største sektor og blant de tre største næringene i Norge. Mer enn 40 prosent av næringslivets FoU-innsats er relatert til IKT, og norsk forskning ligger langt fremme. Mange bedrifter er verdensledende innenfor sine nisjer.
IKT har stor betydning for fornying og effektivisering av offentlig sektor. Nyvinninger innenfor IKT er også viktig  for fremskritt innenfor andre fag- og teknologiområder.

Les mer om Forskningsrådets IKT-program Verdikt.