Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Grande Røys bak debattbok om deling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Pirat Bay-saken i Sverige har satt søkelys på én sentral problemstilling: Hvor går grensen mellom opphavsrett og deling på Internett? Men delingsmulighetene – og -utfordringene - på nettet er større enn fildeling. Nå gir fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys ut artikkelsamlingen "Delte meninger. Om nettets sosiale side."

Pirat Bay-saken i Sverige har satt søkelys på én sentral problemstilling: Hvor går grensen mellom opphavsrett og deling på Internett? Men delingsmulighetene – og -utfordringene - på nettet er større enn fildeling. I dag gir fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys ut artikkelsamlingen Delte meninger. Om nettets sosiale side.

- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) griper inn i alle samfunnsområder. Det omgir oss i hjemmet, på jobben og på skolen. Den offentlige samtalen om politikken er allikevel lite fremtredende. Med denne boken ønsker jeg å reise noen politiske debatter vi er nødt til å ta for utvikle informasjonssamfunnet videre, sier Grande Røys, som er redaktør for boken.

Delingskultur er den røde tråden i artikkelsamlingen hvor forskere, gründere og samfunnsdebattanter medvirker med perspektiver på forretningsutvikling, kulturproduksjon og personvern på nettet. Håkon Wium Lie vurderer vilkårene for å skape nye tjenester basert på offentlige data. Hendrik Storstein Spilker diskuterer hvordan fremtiden for digital musikkdistribusjon ser ut, mens Gisle Hannemyr, Petter Bae Brandtzæg og Elisabeth Staksrud presenterer ulike perspektiver på personvern – spesielt barns - i deltakerdrevne, sosiale medier. Boka sporer også an til diskusjon om hvor grensene skal gå for personvern og ytringsfrihet på nettet

Hedrer delingskulturen med cc-lisens
Delte meninger er utgitt under Creative Commons-lisens og kan fritt kopieres og gjenbrukes. Fotografiene i boken er hentet fra bildedelingsnettstedet Flickr.com. Hele boken blir i dag tilgjengelig også på nettet, både i html- og pdf-format.
- Med boken ønsker jeg å stimulere delingskulturen som har vokst fram på Internett og ta initiativ til en diskusjon om nye distribusjonsmåter og forretningsmodeller for digitalt innhold. Boken handler om deling og er skapt for å deles, sier Heidi Grande Røys.

Web 2.0 for å skape ny politikk
Statsråden opprettet 15. april nettstedet deltemeninger.no som en arena for IKT-politisk debatt.  Hun deltar selv i samtalen og vil bruke innleggene som innspill i politikkutviklingen.

- Høringer gjør det lett for interessegrupper å påvirke politikkutviklingen. Det sosiale nettet kan gi andre en stemme, og bringe nye tanker, ideer og kunnskap til myndighetene. Dette ønsker vi å utforske, sier Grande Røys.

Deltemeninger.no har fått stor oppslutning. Nettstedet har over 400 medlemmer og vokser stadig. Etter fire uker har det kommet inn nærmere 400 debattinnlegg fordelt på en rekke ulike diskusjoner.

Om boken
Fornyingsminister Heidi Grande Røys er redaktør for artikkelssamlingen. Foruten de ovenfor nevnte bidrar Vibeke Kløvstad, Tanja Storsul, Even E. Westvang, Simen Svale Skogsrud, Alexander Staubo, Eirik Solheim, Heidi Arnesen Austlid, Ola Berge, Stian Danenbarger, Magnus Hontvedt, Cathrine Tømte og Morten Søby i boken. Bilderedaktør er Arne Svalastog, mens Martin Bergesen har bidratt med petiter.

Kontakt
For informasjon om boken eller anmeldereksemplar, ta kontakt med markedskonsulent Arne Veer ([email protected] / 24 14 75 11) eller sjefredaktør Hege Gundersen ([email protected] / 24 14 75 20).
Kommunikasjonsrådgiver Helge Kvandal, ([email protected] / 40 28 42 75)


 

Til toppen