Historisk arkiv

Grande Røys gir 1 million mer til klart språk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Statsråd Heidi Grande Røys gir 1 million kroner ekstra til prosjektet ”Klart språk i staten”. Pengene skal brukes til å støtte lokale prosjekter i statlige etater som arbeider bevisst med å gjøre språket bedre og klarere.

Logoen til Klarspråk-prosjektet

- Det er jo fantastisk at vi har fått så mange gode søknader om støtte for 2009. Den opprinnelige rammen var på 700.000 kroner, men mange gode søknader sprengte rammen fullstendig, sier Grande Røys.

Statsråden kan allerede nå slå fast at det vil bli mer penger til dette formålet i 2010. Det er Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Språkrådet som skal fordele midlene.

Det skal også deles ut en pris i august, ”Klarspråkprisen”. Leder for juryen er Kjell Lars Berge, professor i tekstvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Mer informasjon om Klarspråksprisen og prosjektet ”Klart språk i staten” på nettstedet www.klarspråk.no.