Historisk arkiv

Inger-Anne Ravlum ny statssekretær i FAD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Inger-Anne Ravlum er i statsråd i dag utnevnt til ny statssekretær i Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD).

Inger-Anne Ravlum er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Ravlum har bred yrkesbakgrunn fra forvaltning, forskning, politikk og journalistikk. Siden 2006 har Ravlum vært avdelingsdirektør i Avdeling for IKT og fornying i Fornyings- og administrasjonsdepartementet med ansvar for forvaltningspolitikken. I perioden 1997 til 2006 var hun ansatt ved Transportøkonomisk institutt som forsker, fra 2005 som forskningsleder.

Ravlum var politisk rådgiver for statsminister Gro Harlem Brundtland fra 1994 til 1996, og for bistandsminister Grete Faremo i perioden 1990 til 1992. Hun har også vært gruppesekretær for Arbeiderpartiets bystyregruppe og utredningssekretær i Arbeiderpartiet. Hun har journalistisk erfaring fra blant annet A-pressens osloredaksjon (i dag ANB).