Historisk arkiv

Innbyggerne med på fornyingsarbeidet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Innbyggerne skal få større innflytelse både når det gjelder tilbud og kvalitet på offentlige tjenester. Dette går fram av stortingsmeldingen ”Ei forvaltning for demokrati og fellesskap” som Regjeringa presenterte i dag.

Innbyggerne skal få større innflytelse både når det gjelder tilbud og kvalitet på offentlige tjenester. Dette går fram av stortingsmeldingen ”Ei forvaltning for demokrati og fellesskap” som Regjeringen presenterte i dag.

Internett vil stå sentralt i arbeidet med å få innbyggerne mer involvert. Regjeringen vil øke bruken av nettløsninger og legge opp til en deltaker- og delingskultur som plasserer innbyggerne mer som samarbeidspartnere enn som passive mottakere av informasjon.

- Fornøyde brukere sikrer oppslutningen om velferdsstaten, sier fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys.

Et annet tiltak er å trekke 30.000 innbyggere med i en stor nasjonal undersøkelse. Her skal innbyggerne gi regelmessige tilbakemeldinger om hvor tilfredse de er med en rekke konkrete offentlige tjenester. Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil i tillegg ta initiativ til ulike brukerpanel.

Stortingsmelding nr. 19 (2008-2009)
Ei forvaltning for demokrati og fellesskap