Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Pensjonskassen overtar stortingspensjonene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Kongen i statsråd sanksjonerte i dag en lov om endringer i loven om pensjonsordning for stortingsrepresentanter.

Tidligere er det Stortinget selv som har administrert pensjonsordningen. Den nye loven innebærer at Statens Pensjonskasse overtar denne oppgaven, med unntak av saker om ventegodtgjørelse.  Pensjonsstyret i Stortinget skal avvikles, men det blir ellers ingen vesentlige endringer i ordningen.

De budsjettmessige konsekvenser for Statens Pensjonskasse vil bli tatt opp i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2009.

Se også Stortingets nettsider:
Vedtak til lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter (Besl. O. nr. 54 (2008–2009))

Til toppen