Historisk arkiv

Støtter utredning av grønt datasenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyingsminister Heidi Grande Røys besøkte i dag IT-bedriften LocalHost i Måløy. Bedriften har startet et arbeid med å utrede om ubrukte gruverom kan være et alternativ som grønt datalagringssenter.

-Vi har tidligere støttet IKT-Norges utredning ”Sky og Fjordane”. Rapporten er svært interessant. Grønn IKT kan være viktig i arbeidet med å redusere klimagassutslippene. Vi vil derfor samarbeide videre med IKT Norge om dette. LocalHost følger nå opp, og går i gang med et forprosjekt for å utrede hva som skal til for å realisere byggingen av et grønt datasenter. Norge kan ha gode forutsetninger for å bli en ledende nasjon på miljøvennlig datalagring, for eksempel ved å bruke fjellhaller og nedlagte gruver. Det kan være et bidrag til å løse klimaproblemet, og skape kompetansearbeidsplasser i distrikts-Norge. Derfor vil jeg være positiv til å støtte dette utredningsarbeidet, sier Heidi Grande Røys.

LocalHosts prosjekt skal blant annet se nærmere på:

  • Tekniske utfordringer knyttet til grønt datasenter inne i gruver.
  • Sikkerhetsmessige utfordringer.
  • Hvordan markedet for dette er.
  • Analysere kapasitetsbehovet ved et slikt senter.

Les mer om IKT-Norges rapport ”Sky og Fjordane”