Kalender til tidligere fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys (perioden 17.10.05-20.10.09)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Avgrens

15.07.2024

 • Utanriksministeren er i Brussel

  Espen Barth Eide | Utanriksdepartementet

  Stad: Brussel

  Utanriksminister Espen Barth Eide er i Brussel for å møte eksekutiv-visepresident Šefčovič, om blant anna fiskeri, havforvalting og andre aktuelle saker i samarbeidet mellom Noreg og EU.

  Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02.

17.07.2024

18.07.2024

 • Statsministeren deltek på toppmøtet i Det europeiske fellesskapet (EPC)

  Jonas Gahr Støre | Statsministerens kontor

  Stad: Storbritannia

  Statsminister Jonas Gahr Støre deltek på toppmøtet i Det europeiske fellesskapet (EPC) på Blenheim Palace i Storbritannia.

  EPC blei etablert i 2022 og er eit forum for politisk dialog i Europa som omfattar 47 land. Forumet består primært av stats- og regjeringssjefar og møtast halvårleg for å drøfte politiske og sikkerheitspolitiske spørsmål i ein brei europeisk samanheng.

  Presse som er interessert i å vere med kan ta kontakt med SMK ved smkinfo@smk.dep.no for akkrediteringsskjema så raskt som råd og seinast innan måndag 24. juni.

  Pressekontaktar er politisk rådgivar Sunniva Nielsen Bjerkaas, telefon 95 88 98 93, e-post snb@smk.dep.no og kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no.

24.07.2024

 • Finansministeren til G20-møte i Rio de Janeiro

  Trygve Slagsvold Vedum | Finansdepartementet

  Sted: Rio de Janeiro

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum deltar på finansministermøtet i G20, i Rio de Janeiro, Brasil.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Mark Berger, telefon 91 60 04 44, e-post msb@fin.dep.no.

25.07.2024

 • Finansministeren til G20-møte i Rio de Janeiro

  Trygve Slagsvold Vedum | Finansdepartementet

  Sted: Rio de Janeiro

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum deltar på finansministermøtet i G20, i Rio de Janeiro, Brasil.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Mark Berger, telefon 91 60 04 44, e-post msb@fin.dep.no.

 • Kultur- og likestillingsministeren holder tale på åpningen av Márkomeannus 25-årsjubileum

  Lubna Jaffery | Kultur- og likestillingsdepartementet

  Sted: Gállogieddi, Evenes

26.07.2024

 • Finansministeren til G20-møte i Rio de Janeiro

  Trygve Slagsvold Vedum | Finansdepartementet

  Sted: Rio de Janeiro

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum deltar på finansministermøtet i G20, i Rio de Janeiro, Brasil.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Mark Berger, telefon 91 60 04 44, e-post msb@fin.dep.no.

27.07.2024

 • Finansministeren til G20-møte i Rio de Janeiro

  Trygve Slagsvold Vedum | Finansdepartementet

  Sted: Rio de Janeiro

  Finansminister Trygve Slagsvold Vedum deltar på finansministermøtet i G20, i Rio de Janeiro, Brasil.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgiver Mark Berger, telefon 91 60 04 44, e-post msb@fin.dep.no.

09.08.2024

10.08.2024

 • Statsministeren er til stades under OL i Paris

  Jonas Gahr Støre | Statsministerens kontor

  Stad: Paris

  Statsminister Jonas Gahr Støre er til stades under OL i Paris.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no.

11.08.2024

 • Statsministeren er til stades under OL i Paris

  Jonas Gahr Støre | Statsministerens kontor

  Stad: Paris

  Statsminister Jonas Gahr Støre er til stades under OL i Paris.

  Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Ingrid Brandal Myklebust, telefon 99 50 19 17, e-post ibm@smk.dep.no.

Vis flere hendelser