Eit informasjonssamfunn for alle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Det er på tide å skape eit breitt og samla offentleg ordskifte om IKT. Difor har fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys lagt fram Noregs fyrste breie og heilskaplege stortingsmelding om IKT-politikk.

Til toppen