Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2010

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Regjeringens forslag til statsbudsjett ble lagt fram 13. oktober 2009.

Prop. 1 S (2009-2010)

Pressemeldinger:

60 millioner kroner til elektronisk ID (eID)
Det skal bli enklere å ta kontakt med det offentlige. Stadig flere offentlige tjenester skal kunne utføres elektronisk. Dette er regjeringens viktigste virkemiddel for fornying av offentlig sektor.

Økt satsing på e-handel
Fornyings- og administrasjonsdepartementet foreslår i statsbudsjettet for 2010 å styrke satsingen på e-handel med 19 millioner kroner. Den økte bevilgningen skal finansiere ulike kostnader brukerne i dag har ved bruk av e-handelsplattformen Ehandel.no.

Varig styrking av Datatilsynet
I statsbudsjettet for 2010 foreslår Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys en varig styrking av Datatilsynet på tre millioner kroner. Budsjettet for neste år vil dermed komme opp i snaue 31 millioner kroner. I tillegg vil det bli tilført midler til tre prosjekter som ble satt i gang tidligere i år, blant annet slettehjelp.

Andre nyheter:

Styrker arbeidet med informasjonssikkerhet
Regjeringen styrker arbeidet med informasjonssikkerheten i Norge. I forslaget til statsbudsjett foreslår regjeringen å videreføre det ekstra driftstilskuddet på to millioner kroner som ble gitt til Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) i det reviderte budsjettet for 2009.

Fortsatt satsing på fri programvare
Regjeringen fortsetter satsingen på fri programvare i offentlig sektor, og foreslår å bevilge 4,31 millioner kroner til Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare (Friprog-senteret) for 2010.

Alle budsjettdokumentene er tilgjengelig fra Finansdepartementets budsjettportal.
Her finner du blant annet statsbudsjettet fra A til Å.

  

Til toppen