Historisk arkiv

Veileder til eForvaltningsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

eForvaltningsforskriftens formål er å legge til rette for sikker og effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen. Denne veilederen gjennomgår blant annet hvordan forskriften er bygget opp og hvilke føringer den legger på bruk av elektronisk kommunikasjon i forvaltningen og mellom forvaltningen og dens brukere.

De siste endringene i eForvaltningsforskriften trådte i kraft 7. februar 2014. Denne veilederen er derfor under revisjon.  

 
eForvaltningsforskriftens formål er å legge til rette for sikker og effektiv bruk av elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen. Denne veilederen gjennomgår blant annet hvordan forskriften er bygget opp og hvilke føringer den legger på bruk av elektronisk kommunikasjon i forvaltningen og mellom forvaltningen og dens brukere.

Kapittel 1-4 av veilederen er en ajourført utgave av Rolf Riisnæs’ artikkel ”Sikker elektronisk samhandling med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften)”, publisert i boken "Informasjonssikkerhet - Rettslige krav til sikker bruk av IKT", Arild Jansen og Dag Wiese Schartum (red.), Fagbokforlaget 2005.

Kapittel 5 er en spørsmålsorientert veiledning til eForvaltningsforskriften. Kapittel 6 består av Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften) med detaljert noteapparat.

Veilederen ble utarbeidet i samarbeid med Statskonsult (nå Direktoratet for forvaltning og IKT).

Se også: