Historisk arkiv

Investeringer i Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen la i dag frem en proposisjon om investeringer i Forsvaret (St.prp. nr. 57 (2005-2006)). Proposisjonen er et supplement til budsjett-proposisjonen for 2006.

Investeringer i Forsvaret

(05.05.06) Regjeringen la i dag frem en proposisjon om investeringer i Forsvaret ( St.prp. nr. 57 (2005-2006)). Proposisjonen er et supplement til budsjett-proposisjonen for 2006.

I proposisjonen bes Stortinget om å formalisere godkjenningen av byggeprosjektet som skal sørge for utvidelse av eksisterende tørrdokk på Haakonsvern.

Regjeringen informerer også om status og fremdrift i noen utvalgte investeringsprosjekter, bl. a. Nye sjømålsmissiler.