Historisk arkiv

NATO forsvarsministermøte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deltar 9. - 10. februar på forsvarsministermøtet i Taormina på Sicilia.

NATO forsvarsministermøte

(09.02.06) Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen deltar 9. - 10. februar på NATOs forsvarsministermøte i Taormina på Sicilia.

Forsvarsministeren vil benytte muligheten til å ta opp forhold rundt de norske styrkenes sikkerhet i Afghanistan. Forøvrig vil det fokuseres på NATOs politiske og militære transformasjon, veien videre for NATOs operasjoner og pågående aktiviteter i Afghanistan, Irak og Middelhavet, samt alliansens støtte til den afrikanske union i Darfur, Sudan.

På møtet vil også NATOs Response Force (NRF), som forventes erklært fullt operativ til høsten, spesielt bli diskutert.

Det blir også møter med forsvarsministrene fra Russland og de syv nasjonene som inngår i NATOs Middelhavsdialog.

På det bilaterale plan vil statsråden ha separate møter med den tyske forsvarsminister Franz Josef Jung og USAs forsvarsminister Donald Rumsfeld.

Kontaktperson: Kommandør Per Høiby, telefon 9945 5225.