Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Kampfly til Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Ved behandlingen av Innst. S. Nr. 342 (2000-2001), jf St. prp. Nr. 45 (2000-2001), fattet Stortinget vedtak om at en fremskaffelse av nye kampfly skulle forberedes. Forsvarskomiteen understreket i innstillingen behovet for at Forsvaret i nær fremtid tok stilling til hvordan Norges kampflyflåte skulle erstattes etter 2010.

Kampfly til Forsvaret

Ved behandlingen av Innst. S. Nr. 342 (2000-2001), jf St. prp. Nr. 45 (2000-2001), fattet Stortinget vedtak om at en fremskaffelse av nye kampfly skulle forberedes. Forsvarskomiteen understreket i innstillingen behovet for at Forsvaret i nær fremtid tok stilling til hvordan Norges kampflyflåte skulle erstattes etter 2010.

Eurofighter
Eurofighter

Gripen
JAS Gripen

Joint Strike Fighter
Joint Strike Fighter

Vårt nåværende kampfly, F-16, har en estimert levetid til 2015-20. Beslutningen om Norge skal kjøpe nye kampfly og hvem som eventuelt blir leverandør av disse, skal ikke tas ennå. Før man kommer så langt skal man ha analysert de aktuelle alternativene nøye gjennom ulike prosesser.

Regjeringen er i full gang med dette arbeidet. Ansvaret for prosjektet ligger i Forsvarsdepartementet (FD). Dette arbeidet koordineres svært tett med Forsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), andre departementer, spesielt Utenriksdepartementet, Finansdepartementet og ikke minst, Nærings- og handelsdepartementet og de tre aktuelle leverandørene, EADS, Lockheed Martin og SAAB. Vi har også tett kontakt med norsk industri.

På denne siden finner du mer informasjon om et eventuelt norsk kjøp av kampfly.

Tidligere saker

21.01.08 Etiske retningslinjer i kampflyprosjektet
11.01.08 Nye kampfly - Forespørsel om bindende kampflyinformasjon
22.10.07 Juridisk støtte til kampflyprosjektet (PM 46/2007)
24.09.07 Referat fra orienteringsmøte om kjøp av juridiske tjenester 20.09.2007
Vi minner om at frist for å inngi tilbud er fredag 28. september 2007 kl. 0900.
19.09.07 - Herre i eget hus! (sjef for forsvarpolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet, kontreadmiral Jørgen Berggrav, under Solakonferansen 2007)
12.09.07 Kunngjøring av konkurranse vedrørende juridiske tjenester til Prosjekt fremtidig kampflykapasitet
06.07.07 Kongsberg får garanti for komposittsatsing
15.05.07 Underskrev avtale med Eurofighter om industrisamarbeid
26.04.07 - Et viktig steg videre i det norsk-svenske samarbeidet (Samarbeidsavtale om Gripen)
06.02.07

Veien mot nye kampfly (Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, Luftmaktseminaret 6. februar 2007)

31.01.07

Fortsatt åpen konkurranse om kampfly (Kronikk av statssekretær Espen Barth Eide)

31.01.07 Produksjonsavtalen for JSF undertegnet i dag

30.01.07

Signerer produksjonsavtalen for JSF (PM 5/2007)

26.01.07

Combat aircraft seminar, Statssekretær Espen Barth Eide i OMS, 15.01.07

22.01.07

Forsvarsministeren gir klarsignal for produksjonsavtale med JSF (PM 3/2007)

10.01.07

Forhandler om utviklingssamarbeid for kampfly

21.12.06

Først ut med ekstern kvalitetssikring

15.12.06

Regjeringen tar kampflyanskaffelsen over i en ny fase (PM 60/2006)

02.11.06

- Et spennende og framtidsrettet prosjekt

25.10.06

Et svært moderne kampfly

31.08.06

Statssekretær Barth Eide besøkte Sverige og JAS Gripen

16.06.06

Norge har ikke valgt kampfly

08.05.06

Fortsatt norsk deltakelse i JSF-prosjektet (PM 27/2006)

28.03.06

Statssekretær Barth Eide diskuterer franske Rafale (PM 21/2006)

09.03.06

JAS Gripen en interessant kandidat

07.03.06

Statssekretær Barth Eide diskuterer svenske JAS Gripen (PM 19/2006)

06.03.06

Statssekretær Espen Barth Eide diskuterer Joint Strike Fighter i Nederland
(PM 18/2006)

21.02.06

Statssekretær Eide besøker Pentagon og Lockheed Martin for å diskutere JSF
(PM 14/2006)

06.02.06

Statssekretær Eide hos Eurofighter

03.02.06

Statssekretær Eide besøker Eurofighter (PM 10/2006)

28.11.05

Vil styrke norsk industriell deltakelse i kampflyprosjektet (PM 50/2005)

Leverandørenes hjemmesider
Eurofighter: http://www.eurofighter.com
JAS Gripen: http://www.gripen.com
JSF: http://www.jsf.mil

Til toppen