Historisk arkiv

Sveriges statssekretær på besøk til Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Statssekretær i det svenske forsvarsdepartementet, Håkan Jevrell, besøkte Norge tirsdag 25. mars. Sentrale tema under besøket var blant annet norsk-svensk mulighetsstudie og oppfølgingen av denne, kampfly, langtidsplanen og internasjonale operasjoner.

Statssekretærene Espen Barth Eide og Håkan Jevrell
Statssekretær Espen Barth Eide og statssekretær i det svenske forsvarsdepartementet Håkan Jevrell

Det svenskproduserte JAS Gripen er med i konkurransen om å levere Norges fremtidige kampfly. Etter planen skal leverandørene levere sine forpliktende tilbud innen 28. april, slik at prosessen mot valg av endelig kandidat kan gå frem mot årsskiftet. Norske myndigheter ønsker en rettferdig konkurranse mellom tilbyderne, presiserte statssekretær Espen Barth Eide. Lederen for kampflyprosjektet, Pål Bjørseth, påpekte at man fra norsk side er spent på hva slags tilbud Sverige vil komme med, spesielt når det gjelder pris, men også muligheten for en god motkjøpsavtale.

Den svensk-norske (finske) mulighetsstudien (les her: Del 1, Del 2) ble fremhevet som et viktig steg i retning av utdypet nordisk samarbeid. Begge parter var opptatt av at alle nordiske land kan inngå i et forsterket nordisk forsvarssamarbeid basert på konseptet i mulighetsstudien. Det norsk-svenske oppfølgingsarbeidet må gis prioritet fremfor den bredere nordiske tilnærmingen. Dette er sentralt for å sikre fremgang i arbeidet. Det er etablert en god og konstruktiv dialog mellom norsk og svensk FD som legger grunnlaget for dette. Ferdigstillelse av en MoU som regulerer styring og organisering av oppfølgingen av mulighetsstudien er neste milepæl i arbeidet.

Styrket nordisk samarbeid i Afghanistan ble også diskutert. Det var enighet om potensialet knyttet til et tettere samarbeid om de nordiske landenes virksomhet i de regionale stabiliseringslagene (PRTer) i Afghanistan, og PRTenes sivile og militære innslag. Det er videre enighet om å se på mulighetene for å styrke samarbeidet når det gjelder støtte til trening og utdanning av den afghanske hæren i regi av OMLT (Operation Mentoring and Liaison Team). Det var også enighet om at man utreder nærmere et nordisk samarbeid innen strategisk transport, samt i forhold til felles logistikkløsninger.