Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

- Feltsykehuset er en suksesshistorie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen roste den norske styrkens innsats under sitt besøk i Tsjad, og fikk støtte fra den senegalesiske styrkesjefen: - Det norske feltsykehuset er vår første suksesshistorie, sier han.

Norge stiller med et feltsykehus til FN-operasjonen MINURCAT i Tsjad. FN overtok denne operasjonen fra EU i mars i år. Sykehuset ligger øst i landet, nær grensen til Sudan, og sørger for helsetjenester til hele FN-operasjonen i området Det behandler også pasienter fra humanitære organisasjoner og lokalbefolkningen når det er kapasitet til det.

- Det norske sykehuset er viktig, fordi mange land krever at et slikt sykehus er på plass før de sender styrker. Norge har ikke kapasitet til å sende store styrker, men vi kan sende bidrag som gjør en viktig forskjell. Vi hjelper hjelperne, sier forsvarsministeren.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på feltsykehuset i Abéché
På feltsykehuset i Abéché møtte forsvarsministeren blant annet sykepleier Terje Sagmyr og oversykepleier Birgit Angell Hansen.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen i Tsjad  

Støtter det lokale sykehuset
Tirsdag fikk hun en omvisning i det norske feltsykehuset i Abéché. Hun besøkte også det lokale sykehuset i byen, som også får norsk hjelp. De kan henvise pasienter til det norske sykehuset når det har kapasitet, og norske leger, tannleger og annet helsepersonell jobber på det lokale sykehuset.

- Både myndighetene i Tsjad og organisasjoner her har hele tiden vært klare på at de forventer at feltsykehuset også skal bidra lokalt. Det er jeg veldig glad for at vi har fått til. Det er et viktig bidrag til byen her, fordi feltsykehuset naturlig nok har en helt annen standard og kvalitet enn det lokale sykehuset. Men det er også viktig for det norske personellet, som får bidra til å gjøre en forskjell for lokalsamfunnet, sier forsvarsministeren.

Strøm-Erichsen satte stor pris på å få møte personellet i det norske bidraget, og takket også det serbiske kirurgiske teamet ved sykehuset for innsatsen.

Force Commander Kandij
Styrkesjef for MINURCAT, Kandji.

  Fornøyd styrkesjef
Styrkesjefen for MINURCAT, senegaleseren Kandji takket forsvarsministeren varmt for bidraget.

- Det norske feltsykehuset er vår første suksesshistorie. Det ble satt opp på rekordtid, jeg hadde ikke trodd det var mulig å komme på plass så raskt. Og de gjør en uvurderlig innsats både for styrken og lokalt, sier han.

Det norske sykehuset kom til Tsjad i mai, og var operativt 1. juli. Det skal etter planen stå i operasjonen til mai 2010.

Bred kapasitet
Det norske feltsykehuset har bred kapasitet, blant annet til traume- og akuttmedisin, kirurgi, intensivbehandling, infeksjonsbehandling, røntgen og tannbehandling. Det er også primærhelsetjeneste for det norske personellet.

Per i dag har det gjort 939 konsultasjoner, hatt 90 innleggelser og 121 operasjoner. Tannlegen har behandlet 276 pasienter, mens laboratoriet har gjort 3379 analyser.

 

Til toppen