Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

- Må Talibans pisk aldri mer bli brukt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Et tema under forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens møte med kvinnelige parlamentarikere i Kabul var den mye omtalte kvinneloven for shia-muslimer, som hun også tok opp med president Karzai.

Under forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsens besøk til Kabul i helgen, møtte hun kvinnelige parlamentarikere, og representanter for afghansk samfunn, regjeringen og for opposisjonen. Et av temaene var den mye omtalte kvinneloven for shia-muslimer, som Strøm-Erichsen også tok opp med president Karzai.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

De etterlyste også at afghanske myndigheter får større rom til å bruke bistandsmidler etter egne prioriteringer. En stor andel av internasjonal bistand går direkte til donorlandenes egne prosjekter, og kan derfor være vanskelig å integrere i en helhetlig strategi fra myndighetene i landet.

Strøm-Erichsen møtte en gruppe kvinnelige parlamentarikere, representanter for afghansk samfunn og for regjeringen under en lunsj hos parlamentarikeren Shukria Barakzai. Flere av parlamentarikerne understreket viktigheten av å gjøre afghanerne selv ansvarlig for oppbyggingen av landet, men at dette avhenger av en felles internasjonal strategi med klare prioriteringer. Norge er her et unntak, i og med at 80 % av norsk bistand kanaliseres gjennom afghanske myndigheter, mens 20 % går direkte til prosjekter i Faryabprovinsen, hvor Norge har sin PRT (Provincial Reconstruction Team). – Dere vet best hva dere trenger, sa Strøm-Erichsen.


På samme måte ønsker Norge også i større grad å fokusere den militære innsatsen mot opplæring av og støtte til afghanske styrker.

Et annet tema var kvinners situasjon i Afghanistan. Forsvarsministeren fortalte om sitt besøk til kvinnefengselet i Meymaneh, som takket være norsk støtte kan tilby langt bedre soningsforhold. Samtidig er det bekymringsfullt at årsaken til at mange av kvinnene er fengslet fordi de selv er blitt utsatt for seksuell mishandling. Flere av parlamentarikerne etterlyste en kvinnekommisjon for å sørge for at kvinners rettigheter blir tatt hensyn til på alle politiske områder. En utfordring er at i den grad man har lover som beskytter kvinner, er det få i distriktene som kjenner disse, og mannsdominerte maktstrukturer og fravær av et velfungerende juridisk system gjør at implementeringen går sakte. 

I denne forbindelse uttrykte flere av kvinnene også bekymring over den mye omtalte kvinneloven for shia-muslimer. Dette temaet tok forsvarsministeren også opp med president Karzai. Strøm-Erichsen skal være den første internasjonale myndighetsperson som tok opp dette med Karzai under et møte i vår. Forsvarsministeren understrekte at dette er en sak som er svært vanskelig for Norge, og Karzai lovet at dersom det var noe som burde modifiseres ville han  gjennom den videre prosessen på nytt se om det er endringer som bør gjøres. 

Behovet for og viktigheten av utdanning ble understreket av flere som kostnadseffektive investeringer i oppbyggingen av Afghanistan. Norge fikk takk for støtten til skolebygging i provinsen Faryab, hvor Norge har bygget 87 barneskoler, og forsvarsministeren lovet at Norge også vil satse på høyere utdanning, spesielt yrkesskoler, og særlig utdanning for kvinner. 

Forsvarsministeren ble gitt en veske laget av stoffet fra en burka. I vesken lå det en pisk av den typen Taliban pleide å slå kvinner i gaten med. – Dette er en symbolsk gave. Måtte pisken for alltid bli liggende i vesken og aldri mer bli brukt mot oss kvinner i Afghanistan. Til det trenger vi deres hjelp og støtte, sa Barakzai.

 

Til toppen