Historisk arkiv

EOS-utvalgets rapport oversendt FD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

FD har i dag mottatt EOS-utvalgets rapport om undersøkelse av FOST. - Jeg deler langt på vei EOS utvalget sine vurderinger av behovet for klarere regelverk og strengere kontroll, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

FD har i dag mottatt EOS-utvalgets rapport om undersøkelse av FOST. Rapporten har vært varslet og utvalgets undersøkelser og vurderinger vil åpenbart være viktige bidrag i den offentlige debatten om FOST og i FDs videre arbeid med denne virksomheten og dens utfordringer.

- Jeg deler langt på vei EOS utvalget sine vurderinger av behovet for klarere regelverk og strengere kontroll. Forsvarsdepartementet iverksatte tidligere i år en rekke tiltak, blant annet gjennom å utarbeide ny instruks og tettere oppfølging av FOST. Jeg vil også be Forsvarssjefen om å gå grundig gjennom rapporten med tanke på ytterligere tiltak, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Både oversendelsesbrevet og rapporten er gradert. Rapporten inneholder detaljerte beskrivelser av sikkerhetsarbeid i tilknytning til Forsvaret. Dette innholdet kan ikke gjøres offentlig kjent uten å svekke Forsvarets sikkerhetsarbeid i vesentlig grad. Oversendelsesbrevet har ikke samme detaljnivå, men inneholder tydelige beskrivelser av EOS-utvalgets hovedvurderinger. Disse er viktige for den offentlige debatt og innsyn i samfunnets sikkerhetsvirksomhet. FD har derfor bedt EOS utvalget om å avgradere oversendelsesbrevet og gi offentlig innsyn i dette.

FD vil selvsagt gå grundig inn i EOS-utvalgets rapport og nøye vurdere hvordan oppfølging mest hensiktsmessig skal skje. FD er også innstilt på å gi utvalget en skriftlig respons på et senere tidspunkt.

FD finner det imidlertid naturlig å allerede nå gi uttrykk for noen umiddelbare reaksjoner og refleksjoner om rapportens innhold. Det er svært alvorlig når EOS-uvalget sitter igjen med et inntrykk av liten bevissthet i FOST om rollen som Forsvarets sikkerhetstjeneste. Det gjelder både hvilke saker som kan undersøkes, hvilke tiltak som lovlig kan iverksettes og hensyn rundt personvern for berørte personer. Det er også alvorlig at utvalget oppsummerer med at FOSTs arbeidsrutiner ikke gir tilstrekkelig notoritet som grunnlag for etterkontroll.

Forsvarsdepartementet og Forsvaret kan selvsagt ikke akseptere at en sikkerhetstjeneste ikke har full bevissthet rundt legalitetsutfordringer som virksomheten reiser. Oppfølging gjennom ledelse, opplæring og instruksgrunnlag skal føre til en sikkerhetsorganisasjon med sterk legalitetskultur og gode arbeidsrutiner som gir mulighet for troverdig etterkontroll. Arbeidet som nå fullføres rundt ny instruks for FOST vil være et godt grunnlag for rask og tydelig oppfølging.

Høyreklikk på lenken for å laste ned: lydfil med statsrådens kommentar (MP3, 988 kb)

Klikk her for å lese brevet fra EOS utvalget (pdf, 586 kb).