Historisk arkiv

Kommunikasjonssatellitt til Forsvaret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har besluttet å innlede et samarbeid med Spania om anskaffelse av en kommunikasjonssatellitt til Forsvaret.

For å kunne bidra til stabilitet og effektiv overvåkning av norske interesseområder, og å kunne håndtere episoder raskt og troverdig, er gode kommunikasjons¬systemer avgjørende. Sterkere fokus på militær tilstedeværelse i nordområdene medfører at Forsvarets behov for kommunikasjonskapasitet vil være økende i de kommende årene. Behovet forsterkes ytterligere gjennom Forsvarets deltagelse i operasjoner i utlandet der det ikke finnes nødvendig kommunikasjonsinfrastruktur. Tsjad, Somalia-kysten og Afghanistan er eksempler på slike operasjoner.

Regjeringen har nå besluttet å innlede et bilateralt materiellsamarbeid med Spania om anskaffelse og drift av en kommunikasjonssatellitt. Prosjektet er planlaget gjennomført i samarbeid med selskapet Hisdesat, som er delvis eid av den spanske staten. Samarbeidet vil gi Forsvaret eierskap til en definert del av en felleseid kommunikasjonssatellitt med full kontroll over den norskeide delen av satellitten. Prosjektet vil sikre Forsvaret tilgang til sikker og robust bredbåndskommunikasjon over satellitt.

Stortinget har blitt løpende informert om fremdriften i prosjektet.  Forslaget om anskaffelse vil etter planen legges frem for Stortinget i en egen proposisjon i høst.