Historisk arkiv

Forsvarsdepartementet

Ønsker bredt samarbeid i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- For å opprettholde et operativt forsvar må vi samarbeide godt med landene rundt oss, sier forsvarsminister Grete Faremo etter det utvidede nordisk-baltiske forsvarsministermøtet 09.-10. november.

- For å opprettholde et operativt forsvar må vi samarbeide godt med landene rundt oss, sier forsvarsminister Grete Faremo etter det utvidede nordisk-baltiske forsvarsministermøtet 09.-10. november.

Elleve nasjonar var representert på møtet i Oslo.
Elleve nasjoner var representert på det utvidede nordisk-baltiske forsvarsministermøtet i Oslo. Fra venstre: Jaak Aaviksoo, Estonia, Christian Schmidt, Tyskland, Rasa Jukneviciene, Litauen, Gitte Lillelund, Danmark, Sigridur Duna Kristmundsdottir, Island, Grete Faremo, Liam Fox, Storbritania, Zbigniew Wlosowicz, Polen, Sten Tolgfors, Sverige, Jyri Hkmies, Finland og Artis Pabriks, Latvia. Foto: Stian Solum, Forsvarets mediesenter.

Representanter fra elleve land har vært samlet i Oslo for å diskutere sikkerhetspolitiske utfordringer og samarbeidsmuligheter i Nord-Europa. Forsvarsministrene fra Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Latvia, Litauen, Estland og Storbritannia, samt statssekretærer fra Polen og Tyskland, har vært til stede.

- Mange land opplever kutt i forsvarsbudsjettene, og stadig flere land ser at flernasjonalt forsvarssamarbeid må til for å opprettholde nasjonale forsvarsstrukturer med tilstrekkelig bredde, dybde og kvalitet. For et lite land som Norge er et tett samarbeid med våre naboer svært viktig, sier Faremo.

Utfordringer i nord
På Oslo-møtet diskuterte nasjonene blant annet NATOs nye strategi, som har større vekt på forsvar av nærområdene. De snakket også om hvordan de kan samarbeide tettere rundt sikkerhetspolitiske utfordringer i nord.
- Jeg synes vi bør samarbeide tettere blant annet innenfor kapasiteter, utdanning og trening/øving. Norge tar gjerne i mot flere allierte til øvelser i vårt krevende terreng, sier forsvarsministeren.

Faremo la under møtet spesielt vekt på utfordringene i nordområdene, som med issmeltingen kan få høyere kommersiell aktivitet og dermed kan få behov for høyere militær tilstedeværelse, for eksempel til søk og redning. Hun fremhevet også hvor viktig det er å bygge videre på det gode forholdet til Russland.

Lønnsomt samarbeid
De nordiske landene har allerede et formalisert samarbeid gjennom NORDEFCO.
- Vi har oppnådd gode resultater, blant annet gjennom felles transport- og logistikkløsninger for våre styrker i Afghanistan. I tillegg har vi en rekke prosjekter innen utdanning, trening og materiellsamarbeid, sier Faremo.

De nordiske landene diskuterte blant annet hvordan vi kan implementere FN- resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, mulig felles bidrag til FN-operasjoner og tettere samarbeid mellom de nordiske landenes styrker i Afghanistan.
- Vi må fortsette å samarbeide innenfor FN-, NATO- og EU-operasjoner, sier Faremo.

Forsvarsminister Grete Faremo ledet møtet.
Forsvarsminister Grete Faremo ledet møtet. Foto: Stian Solum, FMS.

Grete Faremo og Liam Fox
Forsvarsminister Grete Faremo og hennes britiske kollega, Liam Fox.

For flere bilder, se fotoarkivet til Forsvarets mediesenter: http://mediearkiv.forsvaret.no/fotoweb/