Historisk arkiv

Ønsker godt samarbeid i nord

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Multinasjonal tilstedeværelse i nord er viktig for oss, og vi setter pris på at våre nære allierte vil trene i Norge, sa forsvarsminister Grete Faremo da hun hadde besøk av admiral Gary Roughead, sjefen for den amerikanske marinen.

- Multinasjonal tilstedeværelse i nord er viktig for oss, og vi setter pris på at våre nære allierte vil trene i Norge, sa forsvarsminister Grete Faremo da hun hadde besøk av admiral Gary Roughead, sjefen for den amerikanske marinen.

Gary Roughead besøkte forsvarsministeren
Grete Faremo diskuterte blant annet nordområdene med admiral Gary Roughead. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter.

Forsvarsminister Grete Faremo og admiral Gary Roughead diskuterte blant annet alliert trening, nordområdene, samarbeidet med USA og nytt sjømålsmissil til våre nye jagerfly F-35 da admiralen besøkte Norge.

- Nordområdene er et svært  viktig strategisk satsningsområde. Målet vårt er å skape sikkerhet og unngå en negativ utvikling i nord, sier Faremo.

Stabil situasjon
Forsvarsministeren la vekt på at Norge ikke opplever at det er et ”race” mot Arktis, og at situasjonen i nord er stabil i dag. Likevel ser Norge utviklingstrekk som gjør at situasjonen på sikt kan endre seg. Nedsmelting av polisen vil skape en ny situasjon, der det kan bli åpnet for jevnlig kommersiell skipstrafikk i området. Dette kan også åpne for for eksempel oljeleting.

- Norge ønsker en god dialog med landene i regionen for å sikre at nordområdene forblir en stabil og trygg del av Europa, sier Faremo.

Reformerer NATO
Medlemslandene skal til høsten vedta en ny strategi for NATO. Norge har blant annet fremmet et nærområdeinitiativ, som peker på at alliansen bør endre vektleggingen hjemme-ute og legge mer vekt på nærområdene.

- Vi må forbedre måten NATO arbeider og hvordan alliansen er organisert. Det vil blant annet være mer effektivt med en tettere kobling mellom NATO og nasjonale hovedkvarter, sier Faremo.

Alltid velkomne
Faremo tok også opp at den amerikanske forhåndslagringen av materiell er viktig for Norge.
- Dette tretti år lange samarbeidet har vært et godt utgangspunkt for amerikansk trening i Norge. Amerikanske styrker er alltid velkomne til å trene hos oss, under varierte og tidvis røffe arktiske forhold, sier Faremo.

Admiralen har også besøkt Sjøforsvaret og har hatt møter med blant annet forsvarssjef Harald Sunde.

Den amerikanske ambassadøren, Barry White besøkte også forsvarsministeren.
Forsvarsminister Grete Faremo og ambassadør Barry White. Foto: Torgeir Haugaard, FMS.