Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Anerkjennelse av personell i utenlandsoperasjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Regjeringen, Stortinget og Kongehuset står samlet bak anerkjennelsen av veteranene, sier forsvarsminister Grete Faremo. – Et bredt spekter av tiltak for å styrke veteranenes rettigheter, oppfølging og anerkjennelse er gjennomført.

- Regjeringen, Stortinget og Kongehuset står samlet bak anerkjennelsen av veteranene, sier forsvarsminister Grete Faremo. – Et bredt spekter av tiltak for å styrke veteranenes rettigheter, oppfølging og anerkjennelse er gjennomført.

Markeringer og seremonier representerer en verdig takk for innsatsen til våre soldater og deres nærmeste. Regjeringen har spesielt ønsket å styrke markeringene og seremoniene i form av synlige og konkrete tiltak, og har derfor arbeidet for en helhet i markeringene som alle parter – både Storting, Regjering og Kongehus – har en del i.

- Vi har alle ønsket brede og nasjonale markeringer. Denne regjeringen har lagt opp til en bredere og mer omfattende markering av forsvaret og våre veteraner. Deltakelse i markeringene av forsvaret og våre veteraner er avklart med kongehuset. Det er en blant annet en minnedag i november hvor kongehuset har en viktig rolle og en veterandag 8. mai hvor regjeringen er vertskap. Dette er beskrevet i brev som er gått fra forsvarsdepartementet 16.11.2010 til Stortinget og som Stortinget 19.01.2011 har sluttet seg til (vedlegg).

Regjeringen besluttet i 2009 å gjenoppta tildelingen av Norges høyeste militære utmerkelse, Krigskorset med sverd. Det ble for første gang på seksti år overrakt post mortem til Kaptein Eiliv Austlid av forsvarssjefen. Ved overrekkelsen i mars 2010 var statsministeren var til stede og holdt tale. Hverken i 2009 eller i år var Hans Majestet Kongen til stede ved tildelingen av Krigskorset. Regjeringen besluttet i desember 2010 et nytt dekorasjonssystem og det er dette som nå følges opp, sier Faremo.

Frigjøringsdagen 8. mai er nasjonal veterandag. Denne dagen representerer frigjøring og fred og den knytter generasjonene sammen. Regjeringen har hatt et ønske om å gjøre 8. mai til en mer markant og profilert dag, med bruk av minnesmerker, Forsvarets museer, festninger og musikk.

- Forsvaret har selv etterlyst en tydeligere anerkjennelse av veteranene fra politisk hold. Det har vært et mål at merkedagen skulle involvere hele samfunnet og pårørende i større grad enn i dag. I samarbeid med veteranorganisasjonene gjennomførte Regjeringen et nasjonalt arrangement med aktiviteter over hele landet for første gang i år, sier Faremo.

Minnedagen avholdes første søndag i november. Det er Forsvaret som har ansvaret for denne dagen, og Kongehuset har signalisert at de ønsker å delta på denne dagen. Regjeringen vil være representert og dagen skal være en fast tradisjon med et nasjonalt arrangement på Akershus festning.

- Vi har tatt i bruk våre nasjonale festningsverk som rammer for medaljeparader for personell som har avsluttet sin utenlandstjeneste. Disse paradene er meget viktige og Regjeringen og Stortinget vil være representert. Regjeringen og Stortinget er også representert ved båremottak av falne, sier Faremo.

Den 8. mai i år ble tre krigskors med sverd utdelt under regjeringens arrangement for veteraner på Akershus Festning. Tildeling av stridsdekorasjoner fra det nye medaljesystemet som ble etablert i desember 2010 kan skje gjennom hele året. Alle tildelingene foretas av Kongen i Statsråd og det vil ikke være noe til hinder for at fremtidige utdelinger vil forestås av HM Kongen.
Norges ulike minnesmerker synliggjør og oppsummerer en viktig del av vår historiske utvikling. Merkene skaper møteplasser, minner om mot og motstand og symboliserer grunnleggende verdier. – Sammen med Forsvarssjefen vil jeg se på hvordan disse skal brukes og hvorvidt det er behov for nye minnesmerker, sier Faremo.

Til toppen