Forsiden

Historisk arkiv

Ønsker å trene mer og snakke mer med russerne

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Vi vil samarbeide enda tettere med russerne, ikke minst for å forvalte det enorme og ressursrike området i nord, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen etter Moskva-besøk denne uka.

- Vi vil samarbeide enda tettere med russerne, ikke minst for å forvalte det enorme og ressursrike området i nord, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen etter Moskva-besøk denne uka.
Ingebrigtsen understreker at Norge ikke har fiender i nord.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen motte Viktor Ozerov, formann I Føderasjonsrådets sikkerhets og forsvarskomite

Statssekretær Roger Ingebrigtsen møtte Viktor Ozerov, formann i Føderasjonsrådets sikkerhets- og forsvarskomite (Foto: Forsvarsdepartementet)

- Vi ser ikke russisk modernisering og investering i nord som en trussel. På samme måte skal ikke russerne se på alliert trening i nord som en trussel. Tvert i mot vil vi gjerne trene mer sammen med russerne fremover. Vi har fått til felles øvelser på havet, og ved en anledning har russiske fly besøkt Bodø. Nå må vi videreutvikle samarbeidet, og for eksempel få mindre enheter til å trene sammen på land, sier Ingebrigtsen.

- I samtalene har jeg understreket at vår tilknytning til NATO står svært sterkt i det norske folk. NATO er og vil forbli vår allierte. Men det er ingenting i veien for at Russland kan ta del i trening som inngår i NATO-øvelser i nord.

Godt naboskap
Denne uka har han vært i møter med representanter fra Sikkerhetsrådet, Føderasjonsrådet og Forsvarsdepartementet i Russland. I møtene understreket også russerne at de satte pris på det gode naboskapet med Norge. De ønsket gjerne et tettere samarbeid.

Statssekretær Roger Ingebrigtsen og visesekretær i Sikkerhetsrådet Valentin Sobolev. - Foto Forsvarsdepartementet

Statssekretær Roger Ingebrigtsen og visesekretær i Sikkerhetsrådet Valentin Sobolev (Forsvarsdepartementet)

- Norge og Russland er enige om at nordområdene og Arktis vil bli stadig viktigere. Det er enorme ressurser i havet i nord, og det kan bli åpnet en transportrute gjennom nordøstpassasjen. Vi må stå sammen om å beskytte og forsvare dette sårbare området, sier statssekretæren.

Russland har nylig lagt frem sin egen arktiske strategi. Ingebrigtsen fikk vite at russerne hadde studert den norske nordområdestrategien grundig og brukt denne som inspirasjon i sitt eget arbeid.

Garden på Den røde plass
Under Moskva-besøket var han også til stede da HMK Garden opptrådte på Den røde plass for første gang.

 

Hans Majestet Kongens Garde på Den røde plass i Moskva

Hans Majestet Kongens Garde på Den røde plass i Moskva (Foto: Forsvarsdepartementet)

- Den militære tattooen er et godt eksempel på at vi har kommet langt. For en halv generasjon siden satt vi på hver vår side av grensa og passet på hverandre. Nå opptrer en norsk militær avdeling på russisk jord, sier Ingebrigtsen.