Historisk arkiv

Ønsker tett samarbeid med EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Norge ønsker en tett dialog og et nært samarbeid med EU på forsvarssiden, sier forsvarsminister Grete Faremo etter besøket til EU-formannskapet i Ungarn tirsdag.

Forsvarsminister Grete Faremo ved besøket hos EU-formannskapet i Ungarn
Ungarns forsvarsminister Csaba Hende og forsvarsminister Grete Faremo. - Foto: Maria Krasznai-Nehrebeczky.

Ungarn overtok formannskapet i EU 1. januar i år, og skal ha det i et halvt år fremover.
- Dette er mitt første møte med EU-formannskapet. Jeg synes vi har startet en god dialog, og vi ønsker å utvikle et tett samarbeid med EU-formannskapene fremover, sier forsvarsminister Grete Faremo.

 - Lisboa-traktaten påvirket den faste møtestrukturen for Norges dialog med EU. Kontakt med EU-formannskapet har derfor blitt viktigere for oss. Statsministeren besøkte det ungarske formannskapet på onsdag (12/1), arbeidsministeren var i Budapest mandag (17/1), og jeg følger opp med mitt besøk nå, sier Faremo.

Norge er blant de tredjeland som har det tetteste forsvars- og sikkerhetspolitiske samarbeidet med EU, og Faremo er derfor opptatt av at vi har faste møtepunkter og en god politisk dialog med EU. Dette var blant tingene hun tok opp med sin ungarske kollega.

- Vi er det tredjelandet som har bidratt til flest sivile og militære EU-operasjoner, og vi er det eneste land utenfor EU som har en samarbeidsavtale med EUs forsvarsbyrå EDA. Norge bidrar også til EUs stridsgrupper (EU Battle Groups) gjennom vår deltagelse i den nordiske stridsgruppa. Denne står nå på beredskap frem til 30. juni. Norge og EU har i stor grad mange sammenfallende sikkerhetspolitiske interesser. Norge er - og skal være - en interessant, viktig og pålitelig samarbeidspartner for EU, sier Faremo.