Historisk arkiv

Skal finne glemte helter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Nå skal et nyetablert historikerprosjekt gjennomgå dekorasjonsspørsmål fra andre verdenskrig, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Dekorasjoner og medaljer er en viktig del av anerkjennelsen for fremragende innsats i krig og i krevende operasjoner på vegne av Norge. Nå skal et nyetablert historikerprosjekt gjennomgå dekorasjonsspørsmål fra andre verdenskrig, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Et nyetablert historikerprosjekt skal gjennomgå dekorasjonsspørsmål fra andre verdenskrig. Historikerne: Kjetil Henriksen, Sven-Erik Grieg-Smith, Sindre Weber (Forsvarets mediesenter, OGH Nordli)

Historikerprosjektet, fra venstre: Kjetil Henriksen, Sven-Erik Grieg-Smith, Sindre Weber (Forsvarets mediesenter, OGH Nordli)

- Slike utmerkelser understreker oppdragets eller hendelsens legitimitet, noe som er vesentlig for alle som har deltatt i utførelsen.

Regjeringen besluttet i 2009 å gjeninnføre tildelingen av Krigskorset med sverd. I 2010 ble det besluttet også å åpne for tildeling av St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen for innsats i utenlands operasjoner av nyere dato, men også for heltemodig innsats under andre verdenskrig. Dette kan være kamphandlinger under andre verdenskrig, slik som aksjoner utført av hjemmefronten, sabotasje og partisaner virksomhet.

- I 1949 sto regjeringen overfor et dilemma ved at ikke alle krigsdeltagere var fullgodt ivaretatt, samtidig som manglende dokumentasjon ikke kunne sikre en rettferdig behandling av dekorasjonssakene. Man valgte da å stanse ytterligere tildelinger av medaljer. Problemstillingen er like aktuell i dag, men vi har nå tatt utfordringen med å prøve å rette opp gamle skjevheter, fortsetter forsvarsministeren.

Barth Eide poengterer at dette stort og omfattende arbeid, som må gjennomføres på en systematisk måte.

- Målsettingen med dette arbeidet er å få en endelig avklaring av dekorasjonsspørsmål fra denne perioden. Det må imidlertid ikke skapes nye skjevheter mens vi foretar utredningene. Den historiske gjennomgangen må derfor være grundig og mest mulig rettferdig.

Historikerprosjektet ble etablert 22. november 2011 og har en varighet på inntil fem år.