Historisk arkiv

Canadas beslutning har marginal effekt for Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Slik vi oppfatter canadierne, så er de ikke misfornøyd med selve flyet. De er derimot misfornøyd med prosessen bak valg av fly. Dette har ført til at de først nå har fått presentert alle kostnadene rundt anskaffelsen gjennom hele levetiden til flyet. Dette presenterte Norge allerede i 2008, og disse estimatene er fortsatt stabile, sier nestleder i kampflyprogrammet brigader Morten Klever.

F-35 er allerede i produksjon i USA med over 40 fly levert per desember 2012. Foto: Lockheed Martin

- Slik vi oppfatter canadierne, så er de ikke misfornøyd med selve flyet. De er derimot misfornøyd med sin egen prosess bak valget av flyet. Denne har ført til at de først nå har fått presentert alle kostnadene rundt anskaffelsen gjennom hele levetiden til flyet. Dette presenterte Norge allerede i 2008, og disse estimatene er fortsatt stabile, sier nestleder i kampflyprogrammet brigader Morten Klever.

- Skulle Canada til slutt velge et annet fly enn F-35 er det selvsagt beklagelig, men deres anskaffelse utgjør ca 2% av det totale antallet fly. Dette vil eventuelt bare ha en marginal effekt på de norske kostnadene, sier brigaderen.

- Vi har valgt det flyet som best tilfredsstiller norske krav for fremtiden. Vi er del av et bredt internasjonalt samarbeid som vil sikre at dette forblir det beste flyet for Norge også i årene som kommer. Jeg gleder meg veldig til at vi skal begynne byggingen av det første norske flyet slik at vi for alvor kan komme i gang med den største investeringen i norsk trygghet og selvstendighet noen gang, avslutter Morten Klever.


 Les mer om norske kostnadsestimater her: https://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/dok/regpubl/prop/2011-2012/prop-73-s-20112012/15.html?id=676224

For ytterligere spørsmål eller kommentarer, ta gjerne kontakt med pressevakt i Forsvarsdepartementet på tlf: 23096011  fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i kampflyprogrammet Endre Lunde på 908 53 270  endre.lunde@fd.dep.no


Fakta om den norske kampflyanskaffelsen:

  • Norge skal anskaffe opp til 52 kampfly av typen F-35 for å erstatte dagens F-16.
  • Kampflyprogrammet fikk i 2008 et tilbud fra USA for 48 fly, men da uten noe utstyr, på 18 mrd i 2008-verdi. 
  • Hele programmet, dvs 52 fly med støtteutstyr, logistikk, trening, våpen, simulatorer, etc., er i dagens verdi beregnet til å koste 61,2 mrd. Da regner vi i såkalte reelle kroner, dvs inkludert justering for prisvekst over tid.
  • JSF-programmet består av 9 partnerland og til nå to eksterne kjøpere som samlet planlegger å kjøpe rundt 3000 fly. I tillegg er det minst to andre land som også vurderer å kjøpe F-35, slik at tallet vil kunne øke ytterligere.