Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Forsvarsdepartementet signerte avtale om oppbygging av et europeisk nettverk for maritim overvåkning (MARSUR)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Sjef for Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV), kontreadmiral Elisabeth Natvig, signerte 11. oktober på vegne av Forsvarsdepartementet en avtale om deltakelse og videre utvikling av et europeisk nettverk for maritim overvåkning (Maritime Surveillance - MARSUR).

Sjef for Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV), kontreadmiral Elisabeth Natvig, signerte 11. oktober på vegne av Forsvarsdepartementet en avtale om deltakelse og videre utvikling av et europeisk nettverk for maritim overvåkning (Maritime Surveillance - MARSUR).

MARSUR er et EU/EDA-initiativ fra 2008 for informasjonsdeling mellom nasjonale maritime overvåkingssystemer. Nettverket skal støtte EUs krisehåndteringsoperasjoner og nasjonal sikkerhet. Det er en del av European Defence Agencys (EDAs) Common Information Sharing Environment – CISE som igjen støtter EUs felles sikkerhets- og utenrikspolitikk (Common Defence and Security Policy – CSDP). MARSUR dupliserer ikke eksisterende systemer, men setter disse i system. Det legges opp til tett interaksjon med sivile aktører som f.eks. Barents Watch.

- Prosjektavtalen legger til rette for utviklingen av et system for oppbygging av et europeisk maritimt situasjonsbilde (MARSUR).  Det er viktig at vi deltar med et dedikert norsk bidrag for å utvikle nettverket videre, samtidig som en europeisk maritim overvåking uten Norge som bidragsyter vil ha begrenset relevans, sier kontreadmiral Elisabeth Natvig som signerte avtalen på vegne Forsvarsdepartementet.

Ekspedisjonssjef Elisabeth Natvig signerte for Norge på MARSUR-programmet
Sjef FD IV Kontreadmiral Elisabeth Natvig signerte for Norge på en avtale om utvikling og videre drift av MARSUR-programmet (Hans Jørgen Johansen, MFA)

Under betegnelsen ”Smart Defence” er det tatt en rekke initiativ i NATO for å møte utfordringene knyttet til økonomisk drevne reduksjoner i medlemslandenes styrkestrukturer. Intensivert flernasjonalt samarbeid med større grad av rolledeling, deling av kapabiliteter mellom flere land og sterkere integrering av styrkestrukturene er fremholdt som viktige strategier for å møte disse utfordringene. EUs konsept ”Pooling and Sharing” tilsvarer NATOs satsing på ”Smart Defence”. På flere viktige områder hvor europeisk samarbeid representerer en naturlig ramme, har EDA fått en ledende rolle i å utvikle konkret samarbeid. Norge deltar i prosjekter, programmer og andre initiativer innenfor alle EDAs hovedarbeidsområder. På kapabilitetsutviklingsområdet deltar Norge i et samarbeid om tredjepartslogistikk i operasjoner, og i utviklingen av et system for oppbygging av et europeisk nettverk for maritim overvåkning (MARSUR).

MARSUR-signering 11. oktober 2012
MARSUR-signering 11. oktober 2012 (Hans Jørgen Johansen, MFA)