Historisk arkiv

Historisk arkiv

Indre Troms: -Et fantastisk militært klasserom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Under forsvarsminister Espen Barth Eides besøk til hæren i Indre Troms onsdag 28. mars, kjører han for første gang sammenbindingsveien mellom Mauken og Blåtind. - Et fantastisk militært klasserom, sier han.

Forsvarsministeren prøvekjørte veien mellom Mauken og Blåtind (Forsvarsdepartementet)

- Jeg har fulgt dette prosjektet fra start, og har vært med på å vedta og legge grunnlaget for det. Jeg er veldig glad for å kunne prøvekjøre veien for første gang i dag og se resultatet. Veien binder to sentrale skytefelt for Hæren sammen til et helt unikt øvingsområde, og gir enda bedre muligheter for trening under krevende klimatiske forhold, sier forsvarsministeren. - Denne regjeringen har alltid hatt et arktisk fokus, men vi spisser dette ytterligere med de tiltakene vi foreslår i den nye langtidsplanen for Forsvaret. Han nevner spesielt den nye arktiske innsatsstyrken som 2. Bataljon vil inngå i (les mer her).

Bataljonsjef 2. bataljon Håkon Warø, Per Sverre Opedahl (GIH) (nærmest forsvarsministeren), forsvarsminister Espen Barth Eide

Bataljonsjef 2. bataljon Håkon Warø, Per Sverre Opedahl (GIH) (nærmest forsvarsministeren), forsvarsminister Espen Barth Eide, før kjøreturen (Forsvarsdepartementet)

-Vi er opptatt av de riktige løsningene for vår tid. Vår ambisjon er at vi skal bli ledende i verden på operasjoner under arktiske forhold. sier Eide.

Forsvarsminister Espen Barth Eide samtaler med personell i feltet for strid i bebygd område i Indre Troms

Forsvarsminister Espen Barth Eide samtaler med personell i feltet for strid i bebygd område (Forsvarsdepartementet)

Forsvarsministeren besøkte også landsbyen som er bygget opp i feltet for å trene på det som kalles strid i bebygd område (SIBO), hvor sanitetsbataljonen var midt oppe i en befalsøvelse.

Deretter gikk turen til Skjold og et godt besøkt allmøte med forsvarsansatte og lokale politikere.

Siste post på programmet var et møte med generalinspektøren for Hæren, Per Sverre Opedahl, brigadesjef Odin Johannessen og hans bataljonsjefsforum. - Vi hadde en god gjennomgang av helheten i den nye langtidsplanen. Møtet ga meg en god anledning til å diskutere hvordan vi gjennomfører den varslede styrkningen av Hæren med de som faktisk skal gjennomføre planen, sier forsvarsministeren.

- Det har vært en flott dag hos Hæren. Jeg har fått konstatert at sammenbindingsveien var en god og langsiktig riktig investering. Det er en viktig manøverakse for hæren og tilbyr unike treningsmuligheter for både oss selv og våre allierte. Jeg ser fram til å følge Hærens, og særlig panserbataljonen og 2. Bataljons videre utvikling i sine nye roller, avslutter forsvarsminister Espen Barth Eide.