Historisk arkiv

Kartlegging knyttet til videreføring av ubåtvåpenet etter 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Jeg er godt fornøyd med at prosessen med å utarbeide et beslutningsunderlag for valg mellom levetidsforlengelse av eksisterende Ula-klasse undervannsbåter og anskaffelse av nye undervannsbåter er i rute, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Ubåtvåpenets seks undervannsbåter i Ula-klassen oppdateres for tiden for å kunne operere frem til etter 2020.

Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) sendte den 11. september ut en «Request for information» (RFI) til verftene; DCNS (Frankrike), Fincantieri (Italia), Navantia (Spania), ThyssenKrupp Marine Systems (representerer både Kockums, Sverige og HDW, Tyskland) og Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME-Sør-Korea).

- Undervannsbåtvåpenet bistår Sjøforsvaret med skjulte oppdrag over lengre perioder og har en avskrekkende effekt på eventuelle fiender. Det er en høy terskel for å operere mot nasjoner som har denne typen enheter, sier forsvarsministeren.

–RFI er nå fremsendt til aktuelle byggeverft i forbindelse med prosjektet Undervannsbåtkapasitet etter 2020, noe som vil være viktig for regjeringen for å kartlegge kostnader, ytelse, produksjonstid og andre viktige aspekter knyttet til en eventuell anskaffelse av nye undervannsbåter, sier Strøm-Erichsen.

Parallelt med det arbeidet som pågår med å utrede ulike sider ved en nyanskaffelse utredes også omfanget av en eventuell levetidsforlengelse, herunder gjennomførbarhet, kostnader og usikkerheter. Her benyttes også internasjonal og ekstern ekspertise som bidragsytere til utredningen.

Dagens undervannsbåter når sin tekniske levealder etter 2020. I perioden 2007 til 2011 ble det gjennomført en studie for å utrede hvilket behov det i fremtiden vil være for undervannsbåtkapasitet. Denne studien konkluderte med at ingen andre militære kapasiteter kan erstatte undervannsbåten. Regjeringen besluttet derfor høsten 2011 å utrede en videreføring av undervannsbåtvåpenet. Gjennom den pågående utredningen skal det utarbeides beslutningsunderlag for valg mellom levetidsforlengelse av eksisterende Ula-klasse undervannsbåter og anskaffelse av nye undervannsbåter, eventuelt en kombinasjon av disse to løsningene. Anbefalingen er planlagt å fremlegges i 2014. Den valgte løsningen vil bli lagt til grunn for gjennomføring av en prosjektdefinisjonsfase før et eventuelt investeringsprosjekt legges frem for Stortinget, etter planen i 2017.

Mer om levetidsforlengelse: Ula-klassen gjennomgår for tiden betydelige oppgraderinger som skal sikre at den er både teknisk og operativt anvendelig til etter 2020. Uten ytterligere investeringer vil likevel dagens undervannsbåter måtte utfases i løpet av en periode på 2020-tallet. Dagens oppgraderinger må derfor ikke forveksles med en eventuell fremtidig omfattende levetidsforlengelse som inngår som alternativ i den pågående utredningen.