Historisk arkiv

Ny Hercules på plass

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Sent i går kveld landet Luftforsvarets nye Hercules C-130J transportfly på Gardermoen militære flyplass. Maskinen erstatter flyet "Siv" som forulykket på Kebnekaise 15. mars i år, hvor fem offiserer mistet livet.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte i dag mannskapet på 135 Luftving.

- Dette er en todelt opplevelse. På den ene siden er det veldig bra at vi har fått et nytt fly så raskt, men bakteppet er jo dypt tragisk. Vi kan erstatte et fly, men aldri de fem vi mistet i denne tragiske ulykken, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Forsvarets nye Hercules C130J "Frøya" (Forsvaret (Benjamin Lindseth))

Luftforsvarets 335 skvadron er oppsatt med fire Hercules C-130J transportfly og er en helt sentral kapasitet i Forsvaret. Skvadronen har mange og viktige oppgaver både nasjonalt og internasjonalt, fra materiell- og personelltransport til ambulanseoppdrag og taktisk operasjonsstøtte. Maskinene kan også benyttes til å støtte det sivile samfunn i krisesituasjoner. Disse oppgavene krever fire fly, og det var nødvendig å erstatte det tapte flyet raskt. Dette ble mulig ved at Norge fikk anledning til å kjøpe et av flyene som var bestilt av det amerikanske luftforsvaret.

- Skvadronen og hele miljøet på Gardermoen har gjort en imponerende innsats. Til tross for tapet av fem nære kolleger, og med ett fly for lite, har de stått på og løst sine oppdrag. På toppen av det har de evnet å stille ett fly med mannskap til tjeneste i Afghanistan nå fra september, sier forsvarsministeren.

Det nye flyet skal nå testes i to uker, og vil deretter gå inn i operativ drift.

Bakgrunn: 15. mars i år forulykket Herculesmaskinen "Siv" på Kebnekaise under øvelsen Cold Response. Flyet skulle fra Evenes til Kiruna for å hente personell. Offiserene Truls Ørpen (46), Steinar Utne (35), Siw Robertsen (45), Bjørn Haug (40) og Ståle Garberg (42) mistet livet.