Historisk arkiv

Tyrkia – venn og alliert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er i Tyrkia for å drøfte utviklingen i landets nærområder, herunder håndteringen av situasjonen i Syria.

Forsvarsminister Strøm-Erichsen og Tyrkias forsvarsminister Ismet Yilmaz (Forsvarsdepartementet)

Besøket til den tyrkiske forsvarsministeren Ismet Yilmaz er 10.-11. desember.

- Tyrkias er en viktig aktør, både i regionalt og bredere europeisk perspektiv. Nærheten til Syria og de omfattende endringer som har funnet sted i Midtøsten de siste to årene, gjør Tyrkia til en en sentral samtalepartner, sier forsvarsministeren.

- Tyrkia er en viktig og verdifull alliert. Det bilaterale forholdet mellom Tyrkia og Norge er svært godt. Vi er begge plassert i utkanten av Natos territorium, og vært pådrivere for at Nato fortsatt må være en effektiv forsvarsallianse.

NATOs råd har nå besluttet å styrke det tyrkiske luftforsvaret med patriotmissiler. Dette er et uttrykk for NATO-landenes solidaritet med Tyrkia i denne vanskelige situasjonen. Norge har støttet denne beslutningen.

- Jeg har redegjort for hovedlinjene i det norske nærområdeinitiativet og understreket behovet for en regional situasjonsforståelse - dette er aktualisert ved situasjonen i Syria. Patriotmissilene, vil ikke ha en offensivrolle. De er defensive og blir plassert ut for å beskytte Tyrkias territorium, befolkning og et stort antall flyktninger som har søkt tilflukt på tyrkisk side av grensen, sier Strøm-Erichsen.

- Jeg er imponert over hvordan Tyrkia har håndtert konflikten i Syria, ikke minst over hvordan myndighetene har håndtert den store flyktningestrømmen. Det er godt å høre at tyrkerne setter pris på norsk støtte og engasjement.

Forsvarsministeren tok også opp kvinnenes situasjon i Afghanistan.

- Afghanske kvinner trenger støtte. Like rettigheter og respekt er avgjørende for den afghanske samfunnsutviklingen. Kvinnene er avgjørende for afghansk forsoning, sier forsvarsministeren.