Historisk arkiv

Forsvarsdepartementet

Anerkjente Osvald-gruppas innsats

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Dere i «Osvald-gruppa» representerer en side av vår krigshistorie som til nå har vært altfor dårlig kjent. Dere var, og forble, soldatene i mørke. Dere, og det dere gjorde den gangen, må og skal frem i lyset. Dere er ikke lenger soldater i mørke. Dere er krigsveteraner med en lysende innsats som fortjener anerkjennelse, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til nålevende veteraner fra Osvald-gruppa under en lunsj for dem 4. oktober.

-Dere i «Osvald-gruppa» representerer en side av vår krigshistorie som til nå har vært altfor dårlig kjent. Dere var, og forble, soldatene i mørke. Dere, og det dere gjorde den gangen, må og skal frem i lyset. Dere er ikke lenger soldater i mørke. Dere er krigsveteraner med en lysende innsats som fortjener anerkjennelse, sa forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til nålevende veteraner fra Osvald-gruppa, under en lunsj for dem 4. oktober.

Anne-Grete Strøm-Erichsen holdt tale under lunsjen for «Osvald-gruppa» fredag 4. oktober 2013 på Statholdergaarden.

Anne-Grete Strøm-Erichsen holdt tale under lunsjen for «Osvald-gruppa» fredag 4. oktober 2013 på Statholdergaarden. De åtte veteranene som mottok heder for sin innsats var Lars Bottolfs, Norman Gullaksen, Karsten Hansen, Harry Sønsterød, August Rathke, Anne Marie Malmo, Signe Raassum og Arvid Abrahamsen (foto: Lars Gjemble, FD).

 «Osvald-gruppa» var en sabotasjeorganisasjon som i perioden 1941 – 44 sto bak ca. 110 sabotasjeaksjoner mot den tyske okkupasjonsmakten. De saboterte tyske installasjoner, krigsindustri, troppetransporter m.m. Gruppen var en av de første og mest aktive væpnede sivile motstandsgruppen i Norge under annen verdenskrig.

-I erkjennelsen av at den historiske gjennomgangen tar tid, ønsker jeg å møte og å hedre disse veteranene mens jeg fortsatt er forsvarsminister. Jeg har derfor invitert de gjenlevende fra Osvald-gruppa til en lunsj sammen med deres pårørende, sier Strøm-Erichsen.

Osvald-gruppa er først og fremst kjent for sabotasjeaksjoner under andre verdenskrig. Den første sprengningen var av et Wehrmachtstog på Grorud i Oslo den 20. juli 1941.  Blant de viktigste og mest spektakulære aksjonene var den dristige sprengningen av hovedkontoret til det norske statspolitiet den 21. august 1942 og hovedarbeidskontoret i Oslo den 21. april 1943. Denne aksjonen ble startskuddet for de øvrige aksjonene mot den tyske tvangsutskrivning av norsk ungdom og skjedde i samarbeid med Milorg.

-Dere visste hva dere kjempet mot. Et tyranni, et terrorstyre og ikke minst en menneskeforakt som i sum overgikk alt hva mennesket i sin ondskap hittil hadde klart å tenke ut. I møte med et slikt terrorvelde er det lett å bøye seg. Gjøre som man får beskjed om. Vike unna. Håpe at det ikke er min tur denne gang.  Gjøre som i Øverlands dikt å tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer meg selv, sa forsvarsministeren til nålevende veteraner fra Osvald-gruppa og pårørende under lunsjen på Statholdergaarden i Oslo.

Forsvarsministeren  overrakte sølvfat til samtlige åtte inviterte krigsveteraner og Deltakermedaljen samt diplom signert kong Harald til fem av dem de nålevende fra Osvald-gruppa.
Forsvarsministeren overrakte sølvfat til samtlige åtte inviterte krigsveteraner og Deltakermedaljen samt diplom signert Kong Harald til fem av de nålevende fra Osvald-gruppa (foto: Lars Gjemble, FD).

-Vi som lever nå har en forpliktelse til å få alle disse glemte heltene og heltedådene frem i dagen. Derfor har Forsvarsdepartementet opprettet et historikerprosjekt som nettopp skal ta for seg de glemte sidene ved norsk motstandskamp.  Vi sier at så langt det lar seg gjøre skal prosjektet snu alle stener når det gjelder enkeltpersoner og gruppers innsats under annen verdenskrig. «Osvald-gruppa» er en slik sten. En svært viktig sten. En av de viktigste, sa statsråden.