Historisk arkiv

Ekspedisjonssjef for sikkerhetspolitisk avdeling utnevnt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Henning Vaglum (40) er utnevnt til ny ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementets avdeling for sikkerhetspolitikk.

Henning Vaglum
Henning Vaglum (Foto: Forsvarsdepartementet)

Vaglum ble utnevnt i statsråd fredag 20. september. Han kommer fra jobben som seksjonssjef for transatlantisk og europeisk sikkerhetspolitikk i Forsvarsdepartementet (FD). Fra 2008 til høsten 2013 var han forsvarsråd i den norske delegasjonen til NATO i Brussel. Vaglum har vært ansatt i Forsvarsdepartementet siden 2000.

- Vaglum har solid bakgrunn fra det sikkerhetspolitiske feltet. Departementet har vurdert at han har en usedvanlig god faglig vurderingsevne, og han beskrives som en dyktig og motiverende leder, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Avdeling for sikkerhetspolitikk har ansvaret for håndteringen av sikkerhetspolitiske spørsmål, samt for departementets internasjonale virksomhet og relasjoner på det sikkerhetspolitiske området.

Dette innebærer blant annet ansvar for å utvikle nasjonale sikkerhetskonsepter, samt analysere sikkerhetspolitiske trender og trusselbildet. Videre skal avdelingen utvikle og koordinere FDs politikk vedrørende bilaterale, regionale og internasjonale sikkerhetspolitiske spørsmål, samt utvikle forsvarssamarbeid med allierte og partnerland. Avdelingen ivaretar og koordinerer også Norges forsvarspolitiske relasjoner til NATO, EU, FN og OSSE. Avdelingen har videre ansvar for å organisere, lede og koordinere krise- og episodehåndtering samt ivareta juridiske spørsmål innenfor internasjonal og militær rett i FD og for sektoren som helhet.

Henning Vaglum tiltrer som ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.