Historisk arkiv

Hedret Pelle-gruppas innsats

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

-Vi tror det fortsatt er mange menn og kvinner som ikke har fått den anerkjennelsen de fortjener for sin innsats for Norges frihet under krigen. Vi har hedret to veteraner i dag. Jeg føler meg overbevist om at det vil bli flere, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

27. september møtte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen de to gjenlevende medlemmene av Pelle-gruppa og hedret innsatsen deres.

-I erkjennelsen av at den historiske gjennomgangen tar tid, ønsker jeg å møte og å hedre disse veteranene mens jeg fortsatt er forsvarsminister. Jeg har derfor invitert de gjenlevende fra Pelle-gruppen til en lunsj sammen med deres pårørende, sier hun.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen hilser på Reidar Kjell Formo før lunsj for gjenlevende medlemmer av Pelle-gruppa

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen hilser på Reidar Kjell Formo før lunsj for gjenlevende medlemmer av Pelle-gruppa (foto: Marita Hundershagen, FD).

 

-Pelle-gruppas innsats og – ikke minst – resultater er uomtvistelige. Senkningen av fem skip ved Akers mekaniske verksted i 1944 var en av de mest betydningsfulle sabotasjeaksjonene som ble utført, ikke bare i Norge, men i hele det okkuperte Europa, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Videre forteller hun at det på den annen side var ansett som problematisk at gruppa opererte uavhengig av norske myndigheter, i strid med Kongens oppfordring og valgte mål som ikke samsvarte med overordnet prioritering.

På initiativ fra Forsvarsdepartementet startet man i 2012 opp et prosjekt som skulle ta for seg praksis for tildelinger av dekorasjoner rangert høyere enn deltakermedaljen og deretter hvilke operasjoner og hendelser som har gitt grunnlag for dekorering. Dette arbeidet avsluttes i desember 2014.

Pelle-gruppa har fått Deltagermedaljen i den grad de har blitt rapportert inn eller selv har søkt om medalje. Når utredningen fra historikerprosjektet er avsluttet vil det være mulig å vurdere eventuelle andre dekorasjoner til Pelle-gruppa.

Mange av medlemmene i Pelle-gruppa ble utsatt for store belastninger etter krigen. Mange ble overvåket i årevis og led under manglende anerkjennelse for den innsatsen de hadde gjort.

-Dette må vi tolke i lys av den tiden dette skjedde i, der kald krigs-tenkningen var dominerende. Men det er ingen tvil om at mange ble utsatt for en urettmessig behandling. Derfor var det viktig for meg å hedre Pelle-gruppa nå. 

Forsvarsministeren er tydelig på at det ikke er noe å gjøre noe med fortiden.

-Det som er viktig nå, er at vi er i gang ned et stort historisk utredningsarbeid for å se på hvilke personer og grupper som har blitt forbigått. Pelle-gruppa er en av de gruppene vi har fokus på, avslutter hun. 

Gardister fra H.M. Kongens Garde sto oppstilt utenfor lokalet hvor lunsjen ble avholdt for gjenlevende medlemmer av Pelle-gruppa
Gardister fra H.M. Kongens Garde sto oppstilt utenfor lokalet hvor lunsjen ble avholdt for gjenlevende medlemmer av Pelle-gruppa (foto: Marita Hundershagen, FD).