Historisk arkiv

Til USA for å bygge langsiktige muligheter for norsk industri

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Samme dag som Aftenposten melder at norsk forsvarseksport til USA "stuper", reiser statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Ap) til Fort Worth i Texas sammen med en norsk industridelegasjon. Formålet med turen er å jobbe for ytterligere norske industrikontrakter i forbindelse med drift og vedlikehold av Norges nye kampfly, F-35. Over to dager skal 10 norske bedrifter ha 15 forskjellige møter med flyprodusenten Lockheed Martin. Statssekretæren mener at de svingningene man ser i USA nå illustrerer nettopp hvorfor slike besøk er viktige for å bidra til å sikre arbeidsplasser i norsk forsvarsindustri.

Samme dag som Aftenposten melder at norsk forsvarseksport til USA "stuper", reiser statssekretær Eirik Øwre Thorshaug (Ap) til Fort Worth i Texas sammen med en norsk industridelegasjon. Formålet med turen er å jobbe for ytterligere norske industrikontrakter i forbindelse med drift og vedlikehold av Norges nye kampfly, F-35. Over to dager skal 10 norske bedrifter ha 15 forskjellige møter med flyprodusenten Lockheed Martin. Statssekretæren mener at de svingningene man ser i USA nå illustrerer nettopp hvorfor slike besøk er viktige for å bidra til å sikre arbeidsplasser i norsk forsvarsindustri.

-Forsvarsmarkedet er spesielt. Det kombinerer svært langsiktige investeringer over flere tiår med store og ofte veldig kortsiktige svingninger. Norsk forsvarsindustri sitter på mye erfaring og kompetanse, og har vist, og må fortsette å vise at den kan håndtere begge deler, sier statssekretæren.

 - De siste årenes økning og nå tilsvarende reduksjon i det amerikanske forsvarsmarkedet er et eksempel på en kortsiktig svingning. Investeringene vi gjør i F-35, og de møtene vi skal ha nå, er derimot et eksempel på en svært langsiktig investering hvor vi bygger kapasiteter og samarbeid som skal vare frem til midten av dette århundret, om ikke lenger, sier Thorshaug.

Statssekretær Eirik Øwre Thorshaug i samtale med leder for industrigruppen Jonny Marton Otterlei. Sammen leder de den norske delegasjonen.
Statssekretær Eirik Øwre Thorshaug i samtale med leder for industrigruppen Jonny Marton Otterlei. Sammen leder de den norske delegasjonen (Endre Lunde, FD).

Møtene som skal holdes i USA denne uka fokuserer på en av de mest langsiktige delene av industrisamarbeidet, nemlig drift og vedlikehold av flyene etter at de er kommet inn i tjeneste. Selv om arbeidet med å sikre kontrakter i forbindelse med produksjon av deler og våpen til flyene fortsetter blir den såkalte "sustainment"-delen av samarbeidet stadig viktigere. Her har nemlig norsk industri mulighet til sikre kontrakter og samarbeid som kan bidra til norske arbeidsplasser i en periode som strekker seg 40 til 50 år frem i tid.

-Norge planlegger å drifte F-35 til minst 2054, mens andre land ser for seg en driftsperiode som strekker seg enda lenger - i USAs tilfelle når denne helt til nesten 2070. Når vi snakker om drift av flere tusen fly over en så lang tidsperiode, og når hundrevis av disse skal opereres av Norge og våre europeiske samarbeidspartnere, er det klart at dette er et arbeid norsk industri bør og må være en del av. Ikke bare for å sikre arbeidsplasser men også for å bidra til at F-35 tilbyr den operative evnen vi trenger gjennom hele flyets levetid. Dette er et noe vi har fokusert på lenge og som vi vil fortsette å jobbe med i årene fremover, avslutter Thorshaug.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35:

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Regjeringen tar sikte på å gå til Stortinget i løpet av første halvdel av 2013 for å få fullmakt til å bestille de første flyene som planlegges levert til Norge i 2017.