Historisk arkiv

Tungt bidrag til sikkerheten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen besøkte torsdag Kystjegerkommandoen i Harstad. – Dette er en ung, men svært profesjonell avdeling som ved sine hyppige deployeringer til Afghanistan har fått stor erfaring på kort tid, sier forsvarsministeren.

Kystjegerkommandoen (KJK) ble etablert i 2001. Sammen med Minedykkerkommandoen og Taktisk båtskvadron utgjør de Marinens jegervåpen. KJKs hovedoppgaver er innenfor etterretning, overvåkning, målfatning og rekognosering til kampenheter for at de skal få kritisk informasjon til rett tid. KJK består både av vervede soldater og offiserer.

- Det er kanskje overraskende at KJK – som er innrettet mot operasjoner i kystsonen – har bidratt så tungt i Afghanistan, men de har vist sin relevans også der, sier Strøm-Erichsen.

Under besøket la forsvarsministeren ned en krans på minnesmerket for falne. Den 27. juni 2010 ble fire norske soldater drept i Faryab-provinsen i Afghanistan. Tre av de drepte kom fra KJK.

Våre soldater som deltar i Afghanistan er sendt av Norge, på oppdrag av verdenssamfunnet, for å bidra til en tryggere verden og Norges sikkerhet.

- Vi er stolte av deres innsats. Dere fortjener virkelig anerkjennelse. Jeg er imponert over det mot, den handlekraft og den profesjonelle måten dere soldater opptrer på. Det har jeg sett mange ganger på mine besøk til Afghanistan.

Siden 2005 har 160 personer fra KJK vært deployert til Afghanistan 247 ganger. Dette har medført 210 operasjonsmedaljer, av disse en krigsmedalje med stjerne, 8 krigsmedaljer og 2 medaljer for edel dåd.