Historisk arkiv

Undertegnet sin første F-35-kontrakt

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

AIM Norway undertegnet onsdag 19. juni sin første kontrakt med Lockheed Martin. Dette betyr at nok et norsk selskap har blitt en del av industrisamarbeidet rundt F-35, noe som styrker potensialet for videre norsk verdiskapning ytterligere. Kontrakten, som har en verdi på 8,36 millioner USD/ca. 47.8 millioner kroner er for overflatebehandling og klargjøring av deler til haleroret på F-35.

Kontrakten ble signert under en seremoni på Paris Air Show 19. juni. Fra venstre John Laugerud, stedfortredende materielldirektør, Ove Haukåssveen, administrerende direktør AIM Norway og Steve O'Bryan, visepresident i Lockheed Martin Aeronautics.

- Dette viser nok en gang at norske små og mellomstore bedrifter er i stand til å hevde seg internasjonalt på nisjeområder som dette. Her kreves det stor presisjon og fokus på kvalitet, og det er akkurat det vi gang på gang har vist at vi kan levere, sier statssekretær Eirik Øwre Thorshaug.

AIM Norway skal i utgangspunktet levere 36 sett med deler til den italienske produksjonslinjen for F-35, men potensialet for senere leveranser er på flere hundre sett. Den endelige verdien av dette arbeidet kan derfor bli mye større.

- Selv om denne kontrakten alene kan virke liten, er det likevel svært viktig for AIM Norway sin stilling overfor Lockheed Martin. Nå får de anledning til å vise hva de er gode for og at de er en troverdig partner for senere oppdrag, sier Thorshaug.

AIM Norway er et statsforetak som ble opprettet i 2011 basert på det som tidligere var Luftforsvarets hovedverksted. Selskapet har allerede en viktig rolle i vedlikeholdet av dagens norske F-16, og håper å kunne utføre lignende tjenester for F-35 i fremtiden, og da ikke bare for norske fly.

- Det er svært viktig for regjeringen at norsk industri får anledning til å delta i støtten og vedlikeholdet av F-35 gjennom hele flyets levetid, som vil strekke seg langt etter 2050. Her har AIM Norway et stort potensial, spesielt på motorsiden, og kan potensielt bidra til å støtte alle F-35 som i fremtiden skal opereres eller stasjoneres i Europa. At de nå har fått en første fot innenfor programmet er derfor svært positivt, avslutter statssekretæren.

For mer informasjon eller kommentarer, kontakt pressevakten i Forsvarsdepartementet på tlf 23096011 fdinfo@fd.dep.no eller kommunikasjonsrådgiver i Kampflyprogrammet Endre Lunde på 90853270 -  endre.lunde@fd.dep.no.

Fakta om den norske anskaffelsen av F-35.

  • Norge skal anskaffe inntil 52 kampfly av typen F-35 for å sikre at Forsvaret også i fremtiden skal kunne løse sine oppdrag på best mulig måte.
  • Anskaffelsen er beregnet å koste 62,6 milliarder reelle 2013-kroner. De overordnede norske kostnadsestimatene har vært stabile siden 2008.
  • De første fire F-35 som skal brukes til trening av norske mannskaper ble besluttet anskaffet i 2011. De to første av disse skal leveres i USA i 2015 og de to siste i 2016.
  • Stortinget gav i juni 2013 regjeringen fullmakt til å bestille de seks første flyene i hovedanskaffelsen av F-35 som skal leveres i 2017.