Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Utskifting av vinger på Orion-flyene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen legger i dag fram Stortingsproposisjon nr. 72 (2005–2006) ”Utskifting av vinger på P-3 Orion maritime overvåkingsfly”.

Pressemelding

Nr.: 34/2006
Dato: 02.06.06

Utskifting av vinger på Orion-flyene

Regjeringen legger i dag fram Stortingsproposisjon nr. 72 (2005–2006) ”Utskifting av vinger på P-3 Orion maritime overvåkingsfly”. Med denne proposisjonen inviterer Regjeringen Stortinget til å godkjenne et prosjekt for utskifting av vingene på Luftforsvarets P-3 Orion-fly.

Luftforsvaret har seks fly av typen P-3 Orion: To av typen P-3N, anskaffet i 1969, og fire av typen P-3C, anskaffet i 1989. P-3N flyr kystvaktoppdrag og benyttes for trening, mens P-3C benyttes til elektronisk overvåking av havområdene.

Det arbeid som skal gjøres på flyene, er å skifte ut mesteparten av vingene og de horisontale vingeflatene bak. Dette vil gi flyene en levetid frem mot omkring 2030. Flyene kunne vært flydd lenger med de gamle vingene, men det ville medført høyere vedlikeholdskostnader og omfattende bruksbegrensninger.

Uten spesielle tiltak kan Norge risikere å stå med en redusert flybåren maritim overvåkningskapasitet fra omkring 2008, og uten en slik kapasitet fra omkring 2016. For å opprettholde evnen til effektiv overvåking av Norges store havområder, er en slik flybåren maritim overvåkingskapasitet vesentlig. Med tanke på blant annet kontroll av de rike naturressursene i nordområdene gir Orion-flyene et viktig bidrag til Norges suverenitetshevdelse.

Utskifting av vingene planlegges i perioden 2008 – 2013, og vil mest sannsynlig bli gjennomført i samarbeid med andre brukerland. Regjeringen foreslår at det settes en kostnadsramme på 720 mill. kroner for vingeutskiftingen. I dette beløpet inngår en avsetning for usikkerhet.

Til toppen