Historisk arkiv

Forsvarsdepartementet

FNs sikkerhetsråd vedtar mandat for AU/FN-operasjon i Darfur

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Det er meget gledelig at Sikkerhetsrådet har fattet et enstemmig vedtak om en fredsoperasjon i Darfur, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Norge og Sverige mottok i går den formelle henvendelsen fra FN om et felles ingeniørbidrag. Det gjenstår å avklare enkelte spørsmål med FN før en endelig beslutning om innsetting av bidraget vil bli tatt.

– Det er meget gledelig at Sikkerhetsrådet har fattet et enstemmig vedtak om en fredsoperasjon i Darfur, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. – Norge og Sverige har i lengre tid planlagt for å stille med en felles ingeniørstyrke når mandatet og forutsetningene for dette er på plass.

Krisen i Darfur er med rette beskrevet som den største humanitære katastrofe verden står overfor i dag. Styrken skal bidra til stabilisering av sikkerhetssituasjonen, beskyttelse av sivile, og til å sikre forsyningene av humanitær bistand. Norge og Sverige mottok i går den formelle henvendelsen fra FN om et felles ingeniørbidrag.  Det gjenstår å avklare enkelte spørsmål med FN før regjeringen kan ta en endelig beslutning om innsetting av bidraget. Stortinget vil da bli konsultert.

– Vi er glad for at Sikkerhetsrådet har gitt styrken et robust mandat i tråd med FN-paktens kapittel VII. Gitt sitasjonen i Darfur vil dette gjøre det enklere både å få jobben gjort på en meningsfylt måte, samt å ivareta styrkens egen sikkerhet. 

– Sikkerhetsrådets vedtak er viktig for å støtte opp under de pågående bestrebelsene på å bidra til en politisk løsning for Darfur. For å bidra til dette må alle voldshandlinger opphøre og partene må forplikte seg til en varig våpenhvile. Vi vil derfor videreføre vår støtte til den politiske prosessen, sier Strøm-Erichsen.