Historisk arkiv

Går inn for Joint Strike Fighter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Utvidet versjon

Forsvarsministeren går inn for at dagens F-16 erstattes med nye kampfly av typen F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF).

Hele pressemeldingen kan leses her.
Rapport fra ekstern kvalitetssikrer kan leses her.
Utvidet fremskaffelsesløsning kan leses her.

Mer om kampfly kan lese her.