Historisk arkiv

Fortsatt satsing i Østerdalen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen fortsetter satsingen i Østerdalen i 2010. Østerdalen garnison er et av Hærens to tyngdepunkt, og regjeringen legger opp til å videreføre det nivået som er nådd etter oppbyggingen i 2009.

– Vi fortsetter å styrke Hærens aktiviteter i Østerdalen også i 2010. Hærens transformasjons- og doktrinekommando skal endre navn til Hærens våpenskole, og ledelsen vil bli flyttet fra Linderud til Østerdal garnison, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
– I tråd med arbeidet for å bedre den operative virksomheten er Hæren betydelig styrket de senere årene. I 2010 legger regjeringen opp til å videreføre det nivået som er nådd etter oppbyggingen i 2009.

Det er i 2010 avsatt ca. 160 mill. kroner til befalsboliger, Rena tekniske verksted, garasjebygg og fasiliteter til Hærens hurtige reaksjonsstyrke (High Readiness Force - HRF) i Østerdalen garnison. Prosjektet for ombygging av HRF i Rena leir ble vedtatt ved Stortingets behandling av investeringsproposisjonen våren 2009 innenfor en kostnadsramme på 126 mill. kroner. I tillegg til disse allerede godkjente EBA-prosjektene i garnisonen, er det i perioden 2010-13 planlagt å starte opp prosjekter for ca. 70 mill. kroner, som bl.a. inkluderer mannskapsforlegning på Terningmoen leir.

Arbeidene for å ferdigstille Regionfelt Østlandet fortsetter i 2010. Regionfeltet vil bli brukt til å øve skarpskyting, manøvrering og samvirke mellom ulike enheter i Forsvaret. En mindre del av Regionfelt Østlandet ble tatt i bruk i 2005, mens et viktig anlegg i feltet, angrepsfelt sør, ble åpnet i mai 2007. I 2010 vil bygge- og anleggsarbeidene i hovedsak være knyttet til å ferdigstille artilleristandplass og bygg for skytefeltadministrasjon (trinn 2). Med unntak av arbeidet med videreføring av angrepsfelt nord og noen kortholdsbaner, vil bygge- og anleggsarbeidene bli ferdige i 2010.