Forsiden

Historisk arkiv

Harald Sunde blir ny forsvarssjef

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Generalløytnant Harald Sunde ble i statsråd i dag utnevnt til general og forsvarssjef etter general Sverre Diesen.

- Det er med forventning og glede jeg ønsker Harald Sunde velkommen som forsvarssjef når Sverre Diesen fratrer stillingen til høsten. Jeg er sikker på at Sunde har alle de egenskaper som kreves for å lede Forsvaret, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Generalløytnant Sunde kommer fra stillingen som sjef for Fellesoperativt hovedkvarter og vil tiltre i stillingen som forsvarssjef 1.oktober 2009.

- Sundes karriere i Forsvaret har vært både lang, operativ og solid. Hans erfaringer og menneskelige egenskaper vil være meget viktige og nyttige i jobben som forsvarssjef, ikke minst for å ivareta Forsvarets meget dyktige personell, sier Strøm-Erichsen. 

Generalløytnant Harald Sunde ble født 9. mars 1954 i Hurdal. Han avsluttet Befalsskolen for Kavaleriet som beste elev i 1974, og fra Krigsskolen i 1979. Sunde gjennomførte Hærens stabsskole 1 i 1986 og var student på Führungsakademie der Bundeswehr fra 1987 til 1989. Han har også eksamen fra US Army War College fra 1999. Sunde startet sin militære karriere som troppssjef og troppsoffiser i Oppklaringseskadronen i Brigade Nord. Etter dette tjenestegjorde han som instruktør på Befalsskolen for Kavaleriet frem til 1976. Han ble løytnant i 1976 og kaptein i 1983. 

Etter at han ble uteksaminert fra Krigsskolen tjenestegjorde han som offiser på Kavaleriets skole- og øvingsavdeling. Deretter var han offiser i Hærens spesialstyrker før han ble nestkommanderende og sjef i Oppklaringseskadronen i Brigade Nord. Han fikk graden major i 1987. Samme år ble han instruktør på Hærens stabsskole, etterfulgt av en forfremmelse til oberstløytnant i 1992 som sjef for Hærens spesialstyrker. I 1996 tjenestegjorde som stabssjef i NORPOL-brigaden i IFOR-styrken. I 1996 ble han også sjef for Brigade 6 og forfremmet til oberst.

Etter en periode på US Army War College ble han sjef for operasjonsplanlegging ved Forsvarskommando Nord-Norge. Han var sjef for Søndenfjeldske dragonregiment, og ble i 2000 utnevnt til brigader og kavaleriinspektør i Hæren. I 2002 ble Sunde tildelt en stilling i Natos kommandostruktur som assisterende stabssjef med ansvar for operasjonsplanlegging i NATO-hovedkvarteret i Brunssum. I 2003 ble han forfremmet til generalmajor og landkommandør ved Fellesoperativt hovedkvarter. Deretter ble han 1. august 2005 sjef for Avdeling for operasjonsplanlegging og beredskap i Forsvarsdepartementet. Han ble i 2006 forfremmet til generalløytnant og beordret til NATO-hovedkvarteret i Brussel som norsk representant i militærkomiteen. I 2009 ble Sunde utnevnt til sjef FOHK i Stavanger.

Harald Sunde er gift og har to voksne barn.

 

Priv til red:

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil være i Bergen denne fredagen og vil kunne gi kommentarer etter kl.1300. 

Kontaktperson Asgeir Spange Brekke mob. 90028061