Historisk arkiv

Krigskorset gjeninnføres

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Kongen i statsråd har besluttet å gjeninnføre tildelingen av Krigskorset for heltemodig innsats. Nå skal det kunne tildeles både for innsats i ekstreme situasjoner under 2.verdenskrig og for innsats under utenlandsoperasjoner i hele etterkrigsperioden og frem til i dag.

Krigskorset

-Krigskorset med sverd er den høyest rangerte orden som kan tildeles for heltemodig innsats i militære operasjoner. Derfor er dette en viktig milepæl for å anerkjenne og hedre våre soldaters innsats før og nå, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Ordenen tildeles av Kongen i statsråd. Krigskorset ble innstiftet ved kgl. res. av London-regjeringen i 1941. Krigskorset er så langt tildelt 273 norske og utenlandske personer, alle for å ha utvist fremragende innsats under 2. verdenskrig. Krigskorset er ikke blitt utdelt etter 1949.

- Regjeringen gjenopptar bruken av Krigskorset som markering av det ypperste mot i ekstreme situasjoner. Men nå skal ikke Krigskorset bare tildeles for heltemot i tradisjonell folkerettslig krig, men også i væpnede konflikter som Norge er eller blir engasjert i, sier forsvarsminister Strøm-Erichsen.

Pressen inviteres til å møte forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og Gunnar Sønsteby, krigsveteran og eneste innehaver av Krigskorset med tre sverd, i parken ved Ridehuset på Akershus festning kl.1300 fredag 26.juni.
(Rett til høyre innenfor hovedporten til festningsplassen.)

- Det går en linje fra innsatsen til Gunnar Sønsteby og de andre heltene fra den andre verdenskrig, via de norske soldatene som tjente freden i Tysklandsbrigaden, Korea, Midtøsten og på Balkan, til de norske kvinner og menn som i dag deltar på viktige fredsbevarende oppdrag blant annet i Afghanistan og i Afrika, sier forsvarsministeren.

En viktig faktor i vedtaket er at ny kunnskap om hendelser under 2. verdenskrig og frem til i dag, tilsier at det åpnes for tildeling av medaljen for hendelser tilbake i tid. Det kan for eksempel være kamphandlinger under 2. verdenskrig, slik som hjemmefront/sabotasje og partisanervirksomhet. Men kan også omfatte heltemodig innsats i utenlandstjeneste eksempelvis i Tysklandsbrigaden, Korea, Suez, Somalia, Libanon, Balkan og Afghanistan.

Med gjeninnføringen av Krigskorset også for saker fra 2.verdenskrig vil det nå måtte lages en ordning for hvordan disse gamle sakene skal behandles.
- Vi vil i dette arbeidet engasjere Institutt for forsvarsstudier til å gå inn i historien etter eventuelle kandidater for Krigskorset, i tillegg vil det nok komme innspill utenfra, sier statsråden.

Siden 2. verdenskrig har flere norske soldater vist en heltemodig innsats og reddet andres liv med fare for sitt eget. Det er viktig at disse hedres og får den heder de fortjener.

Fremtredende medlemmer av motstandsbevegelsen deriblant Gunnar Sønsteby har gitt uttrykk for at Krigskorset bør kunne benyttes for dagens utenlandsoperasjoner. Forsvarssjefen støtter også gjeninnføringen av tildelingen.

- Regjeringen vil med gjeninnføringen av krigskorset gi våre veteraner en større anerkjennelse. Det er viktig for oss i regjeringen også å øke anseelsen av våre veteraner, ikke minst veteraner fra nyere tids utenlandsoperasjoner, sier statsråden.
 
- Under mine besøk til våre soldater i Afghanistan, Afrika og Midtøsten og i mine møter med ansatte i Forsvaret hjemme, har det fremkommet et sterkt ønske om at Krigskorset måtte gjeninnføres slik at det kan benyttes også for vår tids helter. Nå har vi fått det til, og det er jeg svært glad for, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Kontaktperson:
Asgeir Spange Brekke
Seniorrådgiver
Mob. 90028061