Historisk arkiv

Utnevnelser i statsråd 27. mars 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Generalmajor Roar Sundseth (55) er av kongen i statsråd beordret til stillingen som sjef Innovasjon, nettverkskapasiteter og informasjonsstruktur i Forsvaret. Brigader Per Sverre Opedal er utnevnt til generalmajor og generalinspektør i Hæren. I tillegg er det kommet en rekke utnevnelser i forhold til nytt fellesoperativt hovedkvarter i Bodø.

GENERALMAJOR ROAR SUNDSETH UTNEVNT TIL SJEF INI

Generalmajor Roar Sundseth.

Generalmajor Roar Sundseth (55) er av kongen i statsråd beordret til stillingen som sjef Innovasjon, nettverkskapasiteter og informasjonsstruktur. Generalmajor Sundseth har siden september 2006 tjenestegjort som nestkommanderende/stabssjef ved Fellesoperativt hovedkvarter i Stavanger.

Stillingen som sjef INI er en nyopprettet stilling som på vegne av forsvarssjefen skal ivareta en helhetlig styring av Forsvarets informasjonsinfrastruktur.

- Generalmajor Roar Sundseth er den beste egnede kandidaten til stillingen som Sjef INI. Han har kompetanse, erfaring og personlige egenskaper som skal til i en slik stilling, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Det er også vektlagt at Sundseth allerede innehar stillingens grad.

Generalmajor Sundseth vil tiltre fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer. 


OPEDAL BLIR NY GENERALINSPEKTØR FOR HÆREN

Per Sverre Opedal. Foto: Torbjørn Kjosvold, FMS.
Kongen i statsråd har i dag utnevnt brigader Per Sverre Opedal (født 11. mai 1956) til generalmajor og ny generalinspektør i Hæren etter generalmajor Robert Mood.
Per Sverre Opedal kommer fra stillingen som nestkommanderende for Strategisk personellavdeling i Forsvarsstaben.

-Vi vurderer brigader Opedal som den sterkeste kandidaten til jobben som GIH. Han har meget bred erfaring og har hatt en rekke viktige stillinger både nasjonalt og i internasjonale operasjoner. Hæren og forsvaret er i en oppbyggingsfase og trenger derfor en god og tydelig leder med gode samarbeidsevner og overblikk. Etter vår mening har Per Sverre Opedal disse egenskapene, sier Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. 

Utnevnelsen av Per Sverre Opedal som GIH er i tråd med anbefalingen fra forsvarssjef Sverre Diesen. Opedal tiltrer stillingen fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

NYE INNSTILLINGER TIL FOH

I forbindelse med nedleggelsen av FOHK i Stavanger og opprettelsen av FOH på Reitan, er følgende personell innplassert i FOHs nye organisasjon.

Kontreadmiral Trond Grytting:   NK/STSJ
Generalmajor Finn K. Hannestad: Sjef Operasjonsstab
Brigader Tor Sæter:    Avdelingssjef J3/JOC
Brigader Ole Sverre Asak:   Sjef Operasjonsstøttestab
Oberst Kurt Gimre:    Sjef Lederstøtte
Kommandør Paal Svendsen:  Leder J3-3
Oberst Morten Kolbjørnsen:   Sjef J3 Landseksjon
Kommandør Lars Saunes:   Sjef J3 Sjøseksjon
Kommandør Jan Berglund:   Sjef J3 Spesialoperasjonssenter
Oberst Bror Myrvang:   Avdelingssjef J7 Øvingsavdeling
Oberst Lasse Sandø:    Avdelingssjef J 1/8
Oberst Morten Drønen:   Avdelingssjef J 4/9
Kommandør Frode V. Færavaag:  Avdelingssjef J6


Som følge av at stillingene enten er identiske, likeverdige eller passende med de eksisterende stillingene i FOHK er ikke stillingene kunngjort på ordinær måte. Tiltredelse for alle de overnevnte i FOHs nye organisasjon skjer fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

PRIV. TIL RED:
For bilder, kontakt Forsvarets mediesenter: http://www.mil.no/felles/fms/start/tjenester/FDB/