Historisk arkiv

Krigskorset deles ut

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Onsdag 24. mars deles Krigskorset med sverd ut post mortem til kaptein Eiliv Austlid. Det er første gang på 60 år denne medaljen deles ut. Statsminister Jens Stoltenberg og forsvarsminister Grete Faremo vil være til stede.

Regjeringen besluttet i statsråd 2. oktober å tildele Krigskorset med sverd post mortem til kaptein Eiliv Austlid. Medaljen rangerer foran alle andre norske ordener og medaljer.

Kaptein Austlids innsats knytter seg til en hendelse som fant sted 15. april 1940 ved Hagevollen på Dovre. Han ledet en mindre norsk styrke som angrep en tysk stilling for blant annet å sikre den norske regjeringen som var på vei til Åndalsnes. Kaptein Austlid og noen av hans soldater falt for tyske kuler. Som en følge av angrepet berget medlemmene i regjeringen livet og kom seg i sikkerhet, og de kom seg etter hvert til England.

Mer informasjon her:  https://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2009/krigskorset-utdeles-for-forste-gang-pa-6.html?id=578771

Sted: Fanehallen, Akershus festning
Tid: Onsdag 24. mars. Media må være på plass innen kl 12.45

Program:
12.15-12.40 Familie og gjester ankommer Fanehallen
12.45 Familie og gjester føres inn i Fanehallen og inntar sine plasser, musikken spiller.
12.57 Departementsråden, forsvarssjefen og generalinspektøren for Hæren ankommer Fanehallen
13.00 Statsministeren og forsvarsministeren ankommer Fanehallen, musikken spiller én melodi
13.00 Medaljeseremoni starter.
13.01 Forsvarsministeren ønsker velkommen. Statsministeren holder tale. Musikkinnslag – Fedrelandssalmen.
13.10 Forsvarssjefen foretar selve overrekkelsen.
13.15 Musikkinnslag: Bred dine vida vinger og nasjonalsangen.
13.30 Forsvarsministeren overrekker blomster til kaptein Eiliv Austlids etterlatte. Fotografering/intervjuer.
13.40 Statsministeren og forsvarsministeren forlater Fanehallen. Offisiell del av programmet avsluttes

Kontaktperson:
Kommunikasjonsrådgiver Marita I. Wangberg, telefon 23 09 60 29 eller 905 123 19.
E-post: miw@fd.dep.no 
Pressevakttelefon: 23 09 60 11.

Kontaktperson hos Statsministerens kontor:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2010/Statsministerens-program-veke-12.html?id=598279