Historisk arkiv

Avslutter det militære bidraget i Libya

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

NATO har bestemt at de vil avslutte operasjon Unified protector fra 31. oktober. Det norske bidraget avsluttes samtidig.

NATO-beslutningen kom fordi NATO ikke lenger anser at det er en trussel mot sivilbefolkningen og at den libyske overgangsregjeringens har gitt sin frihetserklæring.
- For Norge var det viktig å støtte FN og bidra til beskyttelse av sivile. FN fattet 17. mars et historisk vedtak om å beskytte sivile i Libya med alle nødvendige midler. NATOs oppdrag er over. Nå er det viktig at Libya får etablert et stabilt og demokratisk styre, for å gi trygghet og utvikling til landets innbyggere.  Norge vil støtte det nye Libya i forsonings- og gjenoppbyggingsarbeidet som nå må begynne, sier forsvarsminister Grete Faremo.


Beskytte sivilbefolkningen
Faremo understreker at operasjonen har vist NATOs relevans og evne til å respondere raskt når det trengs.
- Det var nødvendig at det internasjonale samfunn, inkludert Norge, bidro til å ivareta forpliktelsene som lå i FNs sikkerhetsråds resolusjon 1973. NATOs operasjon i Libya, og Norges deltagelse i denne, har vært avgjørende for å svekke regimets militære kapasitet. Innsatsen har dermed vært viktig for å begrense Gaddafis mulighet til å angripe egen sivilbefolkning. NATO hindret et blodbad i Benghazi og bidro til å beskytte sivilbefolkningen, sier Faremo.

Norge deltok med kampfly tidligere i operasjonen, og har etter 1. august bidratt med inntil ti stabsoffiserer i kommandostrukturen.
- Norske styrker gjorde en utmerket innsats i et krevende oppdrag, og jeg er stolt over kompetansen og holdningene de viste. I tillegg til å beskytte sivile har vi vist frem at vi har relevakte kapasiteter og stor dyktighet. Forsvaret stilte på hundre timer. Innsatsen har vist at Forsvaret, sammen med allierte har kapasiteter som kan virke avskrekkende på de som eventuelt måtte tenke på å vise aggresivitet mot Norge. Slik bygger vi også en krigsforebyggende terskel. Vi har i tillegg høstet betydelig anerkjennelse fra våre allierte for innsatsen, sier forsvarsminister Grete Faremo.

Fakta om norsk innsats i Libya-operasjonen:
Norge har bidratt militært i operasjonene i Libya siden 24. mars (siden 27. mars under NATO kommando) med følgende kapasiteter:
• Kampfly med støttekapasiteter. 6 F-16, redusert til 3-4 F-16 i perioden 24. juni – 1. august, avviklet 1. august.
• (Omlag) 10 offiserer i de NATO hovedkvarterene som er direkte involvert i luftoperasjonene.
• NATOs overvåkningsfly (AWACS) er satt inn i operasjon Unified Protector. Norge bidrar med om lag 20 personer i denne styrken.
• Norske fly har totalt fløyet 615 oppdrag (sorties) og sluppet 567 bomber.