Historisk arkiv

Frigjøringsdagen og veterandagen 8. mai

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Regjeringen har bestemt at det fra 2011 og hvert år framover skal gjennomføres en verdig og profilert markering av veteraner på frigjøringsdagen 8. mai.

Regjeringen har hatt stort fokus på veteranområdet helt siden den tiltrådte. Det er gjennomført et bredt spekter av tiltak for å styrke veteranenes rettigheter og for å gi dem bedre oppfølging og anerkjennelse.

Regjeringen har bestemt at det fra 2011 og hvert år framover skal gjennomføres en verdig og profilert markering av veteraner på frigjøringsdagen 8. mai. Markeringen er ett av flere tiltak regjeringen setter inn for å uttrykke anerkjennelse!

Bidragene og innsatsen alle våre veteraner har gjort for Norge, gir oss god grunn til å markere og feire 8. mai på en verdig og hyggelig måte.

Det vil bli flere forsvarsarrangement landet over, disse vil bli kunngjort på forsvaret.no.

I Oslo på Akershus festning blir det Åpen dag fra kl. 9.00 – 16.30, med en rekke arrangementer som passer for hele familien.

Det blir taler og kransenedleggelser ved Retterstedet og i Minnelunden, og utvidet guiding på festningen, i Forsvarsmuseet og på Hjemmefrontmuseet. Og det blir konserter og musikk i samarbeid med kjente norske artister som passer både for store og små. Hans Majestet Kongens Garde vil gjennomføre drilloppvisning. 

Det blir stilt ut materiell og kjøretøyer som brukes i operasjoner i Afghanistan og egne stands for Forsvarets samarbeidspartnere, som politiet, Norsk Folkehjelp, Røde Kors med flere. Forsvarets Hundeskole holder oppvisning.

Ved Akershus kai blir det mulighet til å gå om bord i en fregatt, et kystvaktskip og en MTB.

Det blir høymesse i Oslo domkirke kl. 11.00 og en egen medaljeseremoni der de høyest rangerte dekorasjoner skal deles ut. Det hele avsluttes med en mottakelse i Oslo rådhus for 450 veteraner og andre inviterte gjester kl. 17.00.

Program i Oslo 8. mai:

0800 Åpen dag starter
0900 Flaggheising
0930 Kransenedleggelse på Retterstedet hvor forsvarsministeren taler
1000 Kransenedleggelse i Minnelunden. Stortingspresidenten taler, felles kransenedleggelse på alle 5 monumenter
1030 Prosesjon til høymessen
1100 Høymesse i Oslo domkirke
1100 Oppvisning hundetjenesten på paradeplassen
1125 Oppvisning bombehunder
1200 Prosesjon/parade fra Domkirken til Akershus festning
1200 Formell åpning av Åpen dag ved forsvarsministeren og forsvarssjefen
1220 Konsert med Forsvarets musikk sammen med nasjonale artister
1230 Mottakelse på Akershus slott
1300 Salutt
1305 Drilloppvisning ved HMKG på paradeplassen
1428 Overflyving Akershus festning. Stortingspresident, statsminister, forsvarsminister og forsvarssjef er tilstede
1430 Hovedseremoni med medaljeoverrekkelse
1545 Konsert med Forsvarets musikk sammen med nasjonale artister
1630 Åpen dag avsluttes