Historisk arkiv

Krigskorset med sverd tildeles Trond André Bolle

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Trond André Bolle er i Statsråd i dag tildelt Krigskorset med sverd for personlig utvist mot og etter fremragende ledelse i flere krevende operasjoner i Afghanistan. Krigskorset tildeles post mortem.

Trond André Bolle er i Statsråd i dag tildelt Krigskorset med sverd for personlig utvist mot og etter fremragende ledelse i flere krevende operasjoner i Afghanistan. Krigskorset tildeles post mortem. Bolle falt i tjeneste i Afghanistan 27. juni 2010.

Faremo kunngjorde krigskorstildeling. Foto: Forsvarets forum.
Foto: Christian Nørstebø, Forsvarets Forum.

- Jeg er glad for å kunne tildele Bolle Krigskorset med sverd. Hans personlige mot, vurderingsevne og helhetsforståelse var avgjørende for skvadronens løsning av oppdrag og for at avdelingen kunne returnere med alle mannskaper og alt materiell i god behold. I lys av dette er det spesielt trist at Bolle falt sammen med tre kolleger i juni i fjor, sier forsvarsminister Grete Faremo. Trond André Bolle var skvadronssjef for en spesialavdeling i Afghanistan i perioden fra oktober 2005 til februar 2006.

I begrunnelsen for tildelingen står det at Bolle la til grunn ”gjeldende engasjementsbestemmelser for alle avgjørelser, og proporsjonalitetshensyn var vurdert for all bruk av makt”. Selv om den enkelte situasjon kan være sammenliknbar med andres innsats i operasjonsområdet, er det i dette tilfelle løsningen av ekstreme utfordringer innenfor et gitt tidsrom som er unikt og vitner om en særlig fremragende ledelse.
 
I statsråd 10. desember 2010 ble det bestemt at det kunne åpnes for bruk av også St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen. Dette sluttførte regjeringens behandling av et helhetlig dekorasjonssystem. Etter at Krigskorset ble gjenåpnet for tildeling i 2009, har Forsvarsdepartementet vurdert hvordan denne dekorasjonen kan passe inn i et helhetlig dekorasjonssystem for innsats i dagens utenlandsoperasjoner. Et viktig element i dette var at regjeringen måtte ha en viss fleksibilitet i forhold til tildeling av bragdmedaljer, slik at man ikke skulle stå overfor valget mellom landets høyeste dekorasjon eller ingenting. 

- Det er ingen tvil om at Bolles innsats fortjener den høyeste heder, sier Faremo. – Vi har ferdigstilt det nødvendige grunnarbeidet med medaljestrukturen, og er nå glade for at tiden er kommet for å tildele denne medaljen til Bolle.

Overrekkelsen vil finne sted på den nyinnførte, nasjonale veterandagen 8. mai.

Krigskorset med sverd utdeles for personlig innsats i kamp eller lignende bedrift til norske eller utenlandske sivile og militære som under krig eller væpnet konflikt på særlig fremragende måte har utmerket seg ved personlig tapperhet eller ved ledelsen av en troppeavdeling, fartøy eller flyavdeling under kamp.

Her kan du lese forsvarsminister Grete Faremos tale ved tildelingen.
Video av kunngjøringen vil bli lagt ut på Forsvaret.no