Historisk arkiv

Norge støtter FN-vedtak om Libya

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

- Alle FNs medlemsland har ansvar for å bidra til å følge opp Sikkerhetsrådets resolusjon. [...] vi må nå se hvilke ressurser NATO har behov for i denne sammenhengen og hva Norge kan bidra med, sier forsvarsminister Grete Faremo.

- Sikkerhetsrådets vedtak om bruk av makt mot Libya er historisk og viser et FN med handlekraft. Norge støtter vedtaket. Et avgjørende poeng for oss er at resolusjonen om bruk av makt har oppslutning i Libyas nærområder og kommer etter oppfordring fra Den arabiske liga, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

FNs Sikkerhetsråd vedtok sent torsdag kveld en omfattende resolusjon (UNSCR 1973) som blant annet tillater FNs medlemsland - og relevante organisasjoner - å treffe ”alle nødvendige tiltak” for å beskytte sivile i Libya. Vedtaket går utover diskusjonen om en ”flyforbudssone” som har pågått den siste tiden.

- Sikkerhetsrådet begrunner sitt vedtak med behovet for å beskytte sivilbefolkningen. Dette er viktig sett med norske øyne. Det internasjonale samfunnet er nå mer samlet enn noen gang i sin fordømmelse av Gadaffi. En solid forankring i folkeretten er en absolutt forutsetning for at Norge støtter bruk av makt, sier utenriksministeren. 

- Norges syn har hele tiden vært at en flyforbudssone alene neppe ville ha stor effekt, dersom man først skulle bruke makt. Sikkerhetsrådet har nå valgt å treffe vedtak som autoriserer angrep mot bakkemål, sier Støre.

- Alle FNs medlemsland har ansvar for å bidra til å følge opp Sikkerhetsrådets resolusjon. Norge vil nå sammen med våre allierte vurdere om og hvordan NATO eventuelt skal bidra til å følge opp FNs vedtak. NATO har allerede satt i gang en slik planlegging og vi må nå se hvilke ressurser NATO har behov for i denne sammenhengen og hva Norge kan bidra med, sier forsvarsminister Grete Faremo. 

En kommende militær aksjon må sees i nær sammenheng med en rekke andre tiltak, som økonomiske sanksjoner, politiske tiltak, full isolasjon av regimet, etterforskning fra den internasjonale straffedomstolen, humanitær innsats.

- Vi kan ikke ta for gitt at en rask militær intervensjon vil løse problemene i Libya over natten. Vi bør søke å unngå at det nå oppstår en situasjon der Libya blir delt, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.