Historisk arkiv

Forsvarsdepartementet

Utvikling av trinn to, Joint Strike Missile

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

– Regjeringen har besluttet å fremme utvikling av trinn 2 av Joint Strike Missile (JSM) for Stortinget, sa statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet på INFO/ERFA-konferansen i dag.

Utvikling av Joint Strike Missile dekker behovet for et langtrekkende missil med land- og sjømålskapasitet som kan bæres innvendig i F-35. JSM utvikles i samarbeid med Kongsberg Defence Systems.

– Joint Strike Missile vil tilfredsstille et viktig operativt behov, samtidig som utviklingen av missilet kan skape betydelige industrielle muligheter i Norge. Dette er et viktig prosjekt for hele Norge og vår industri. Vi har store forventninger til at Kongsberg skal bidra til at bedrifter i hele landet blir en del av JSM-satsningen, sa Ingebrigtsen.

Det operative ambisjonsnivået for ny kampflykapasitet stiller krav om langtrekkende antioverflatevåpen med sjø- og landmålskapasitet. JSM vurderes å være det eneste våpenet under utvikling som vil kunne møte de operative kravene for et langtrekkende missil med land- og sjømålskapasitet som kan bæres innvendig i F-35.

Forventet kostnadsramme for JSM utvikling trinn 2, inkludert usikkerhetsavsetning, er beregnet til 1.029 millioner kroner. Kontraktsbeløpet eks. mva med Kongsberg utgjør ca halvparten av denne summen.

F-35 med Joint Strike Missile
F-35 med Joint Strike Missile